HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hoạt động khoa học công nghệ của khoa Bào chế & Công nghệ dược phẩm tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực liên quan đến bào chế và sinh dược học, phát triển các công nghệ bào chế thuốc và các dạng bào chế hiện đại, phát triển sản xuất và kiểm soát chất lượng thuốc. Các đề tài, dự án nghiên cứu hướng đến giải quyết các vấn đề khoa học liên quan đến bào chế, sản xuất thuốc và phát triển thuốc có thể công bố và ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Một số hướng nghiên cứu chính:

- Nâng cao sinh khả dụng của thuốc.

- Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật bào chế và các dạng thuốc hiện đại như hệ phân tán rắn, đông khô, phun sấy, bao, thuốc giải phóng biến đổi, vi nang, vi cầu, pellet, hệ nano, liposome, phytosome, hệ tự nhũ hóa...

- Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng và tương đương sinh học.

- Nghiên cứu nâng cao độ ổn định của thuốc.

- Phát triển các hệ đưa thuốc hướng đích nhằm tăng hiệu quả điều trị và tính an toàn của thuốc.

- Nghiên cứu mô phỏng các đặc tính chất lượng (quality attributes) và dược động học của thuốc. Ứng dụng mô hình chất lượng bởi thiết kế (Quality by Design) trong nghiên cứu và sản xuất dược phẩm.

- Ứng dụng các công nghệ bào chế hiện đại để phát triển các thuốc có nguồn gốc dược liệu, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.

- Nghiên cứu ứng dụng, triển khai, kiểm soát chất lượng thuốc trong sản xuất ở qui mô công nghiệp.

Khoa đã kết hợp với nhiều cán bộ khoa học và đơn vị nghiên cứu trong và ngoài ngành. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được áp dụng vào sản xuất như: viên nén và thuốc đạn artesunat, vi nang vitamin B12, vi nang acid folic, viên nifedipin tác dụng kéo dài, thuốc nhỏ mắt, …...

Hoạt động Nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa luôn gắn liền với hoạt động đào tạo, nhiều công trình tốt nghiệp từ đại học đến tiến sĩ được hỗ trợ từ các đề tài NCKH. Nhiều kinh nghiệm và cả lòng nhiệt huyết với NCKH cũng đã được các thầy đưa vào bài giảng để truyền lại cho các thế hệ học viên, từ đó lại lan toả vào cuộc sống. Ngoài ra, các giảng viên của Khoa cũng đã tham gia nhiều hội đồng chuyên môn của trường và của ngành như Hội đồng dược điển, dược thư quốc gia, hội đồng khoa học, hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đánh giá đề tài các cấp, hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký thuốc, Hội đồng giáo sư... phát huy được vai trò đầu ngành của Khoa và đóng góp phục vụ cộng đồng.


01-07-2022

161 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL