Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Dược năm 2016

Th​ông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ TB KQ bầu đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2016 tại HĐCDGS Ngành Dược.pdfTB KQ bầu đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2016 tại HĐCDGS Ngành Dược.pdf


15-09-2016

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL