Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2021

​Chi tiết xem file đính kèm

​​ KET QUA HDGSCS.pdfKET QUA HDGSCS.pdf


17-11-2021

54 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL