Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư/Phó giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội

C​hi tiết xem file đính kèm

​​ KQ xét đạt TCCD GS PGS 2019.pdfKQ xét đạt TCCD GS PGS 2019.pdf


28-02-2020

62 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL