Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng GSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020

Chi ​tiết xem file đính kèm

​​ 333QĐ-DHN Bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Phó chủ tịch Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020.pdf333QĐ-DHN Bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Phó chủ tịch Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2020.pdf


18-05-2020

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL