Thông báo của Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Dược

​Về việc thông báo danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt chức danh GS/PGS năm 2013​

​​ Thong bao ket qua H_CDGS nganh Duoc nam 2013.pdfThong bao ket qua H_CDGS nganh Duoc nam 2013.pdf


17-09-2013

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL