Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2017

Th​ông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ Thong bao cua HDCDGSCS Truong DH Duoc HN.pdfThong bao cua HDCDGSCS Truong DH Duoc HN.pdf


06-12-2017

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL