Thông báo của Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2016

​Về việc Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2016

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ Thông báo HĐCDGSCS Trường ĐH Dược HN.pdfThông báo HĐCDGSCS Trường ĐH Dược HN.pdf


22-06-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL