Quyết định số 370/QD-DHN ngày 6 tháng 10 năm 2011

Về việc quy định mức thu học phí, kinh phí đào tạo đối với học viên sau đại học, sinh viên đại học và cao đẳng năm học 2011-2012​

​​ QD thu HPKP(2).jpgQD thu HPKP(2).jpg

​​ QD thu HPKP(1).jpgQD thu HPKP(1).jpg


04-06-2012

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL