Quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký HĐGSCS Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2019

Chi ​tiết xem file đính kèm

​​ 512 QĐ-DHN Bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch PCT Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Dược 2019.pdf512 QĐ-DHN Bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch PCT Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Dược 2019.pdf


20-05-2019

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL