Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015

Thông tin chi tiết xem file đính kèm​

​​ 180 (34 HĐCDGSNN) Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn  chức danh giáo sư - phó giáo sư năm 2015 (1).pdf180 (34 HĐCDGSNN) Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư - phó giáo sư năm 2015 (1).pdf


06-03-2015

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL