Lịch thi các học phần chung và cơ sở bắt buộc Cao học khóa 21 (2016-2018) tại Trường Đại học Dược Hà Nội (Đợt 3)

Thông ti​n chi tiết xem file đính kèm​

​​ Lịch thi học phần cơ sở cao học khóa 21 (đợt 3) tại ĐH Dược HN.pdfLịch thi học phần cơ sở cao học khóa 21 (đợt 3) tại ĐH Dược HN.pdf


23-02-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL