Danh sách ứng viên được đề nghị HĐCDGSCNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS

​HĐCDGSCS Trường đại học Dược Hà Nội, 2013- Chi tiết thông tin xem file đinh kèm

​​ Ket qua HDCDGSCS Truong DH Duoc HN019.pdfKet qua HDCDGSCS Truong DH Duoc HN019.pdf


31-07-2013

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL