Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy

Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy bao gồm: Hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động thực hành, học phần và chất lượng của toàn khóa học...

207TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf207TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf


14-08-2017

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL