Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

​​KH triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về HĐ giảng dạy của GV HKI (2019-2020).pdf


17-09-2019

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL