Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

 

 

Tệp đính kèm:

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - HKII năm học 2021-2022.pdf


01-03-2022

41 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL