Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của học phần - học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của các học phần​​ theo kế hoạch sau:

Tệp đính kèm:

HKI năm học 2021-2022 -Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy các học phần -.pdf


08-03-2022

39 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL