Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần - học kỳ I, năm học 2020 - 2021

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

Tệp đính kèm:

Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, 2020-2021.pdf


22-01-2021

43 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL