Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy

​Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy bao gồm: Hoạt động giảng dạy của giảng Viên, hoạt động thực hành, học phần và chất lượng đào tạo của toàn khóa học...

​​171 TB-DHN Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy.pdf


03-08-2016

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL