Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi Học kỳ I, năm học 2016-2017

Học kỳ I, năm học 2016-2017

​Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần dưới đây:
STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG
1.
Viên đặc biệt
Bào chế
M/K67
2.
Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm
Công nghiệp dược
M/K67
3.
Bệnh gây ra do thuốc
Dược lực
N/K67
4.
Quản lý cung ứng thuốc
Quản lý kinh tế dược
O/K67
5.
Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng
Quản lý kinh tế dược
O/K67
6.
Kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc dược liệu
Dược liệu
P/K67
7.
Trồng và phát triển cây thuốc
Thực vật
P/K67
8.
Dược lý 2
Dược lực
M,N,O,P/K68
9.
Pháp chế dược
Quản lý kinh tế dược
M,N,O,P/K68
10.
Quá trình thiết bị trong công nghệ dược phẩm
Công nghiệp dược
M/K68
11.
Bệnh học 2
Y học cơ sở
N/K68
12.
Dược cộng đồng
Quản lý kinh tế dược
O/K68
13.
ĐC về NC và phát triển sản phẩm từ thảo dược
Thực vật
P/K68
14.
Dược liệu 1
Dược liệu
K69
15.
Hóa dược 1
Hóa dược
K69
16.
Tâm lý và đạo đức y học
Mác - Lênin
K69
17.
Bệnh học cơ sở
Y học cơ sở
K69
18.
Vi sinh
Vi sinh & Sinh học
K70
19.
Giải phẫu sinh lý
Y học cơ sở
K70
20.
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích & Độc chất
K70
21.
Tin học
Toán tin
K71


03-08-2016

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL