Thông báo về danh sách các bộ môn có giảng viên được lấy ý kiến phản hồi HK I, năm học 2017-2018

​HK I, năm học 2017-2018

​Thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ I, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về giảng viên của các bộ môn dưới đây:

STT

Khóa

Bộ môn được khảo sát

Thời gian khảo sát

1.

K68

Công nghiệp dược

Quản lý và kinh tế dược

Thực vật

Dược lực

Tháng 8 - Tháng 9/2017

2.

K69

Bào chế

Hóa phân tích & độc chất

Quản lý và kinh tế dược

Tháng 8 - Tháng 9/2017

3.

K70

Dược liệu

Hóa phân tích và Độc chất

Hóa sinh

Tháng 8 - Tháng 10/2017

4.

K71

Giáo dục thể chất

Hóa phân tích & Độc chất

Ngoại ngữ

Thực vật

Tháng 8 - Tháng 9/2017

5.

K72

Toán tin

Tháng 9 – Tháng 10/2017

6.

CĐ6

Quản lý và Kinh tế dược

Tháng 8/2017

7.

CĐ7

Giáo dục quốc phòng an ninh

Hóa phân tích và Độc chất

Y học cơ sở

Tháng 8 - Tháng 11/2017

8.

LTCĐ K1

Dược học cổ truyền

Dược lực

Tháng 8/2017

9.

LTTC

K49

Bào chế

Tháng 8/2017

10.

LTTC

K50

Quản lý và Kinh tế dược

Tháng 8/2017

11.

LTTC

K51

Vi sinh – Sinh học

Tháng 10/2017

 
 


14-08-2017

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL