Danh sách giảng viên và bộ môn dự kiến được phản hồi - học kỳ I, năm học 2018 - 2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ BỘ MÔN DỰ KIẾN ĐƯỢC PHẢN HỒI - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 - 2019
​​1. Hoạt động giảng dạy của Giảng viên

STT

Họ tên giảng viên

Bộ môn

Giảng dạy lý thuyết

1.

Nguyễn Thạch Tùng

Bào chế

2.

Nguyễn Văn Hải

Công nghiệp dược

3.

Lê Ngọc Khánh

4.

Bùi Hồng Cường

Dược học cổ truyền

5.

Phạm Thái Hà Văn

6.

Thân Thị Kiều My

Dược liệu

7.

Ngô Thanh Hoa

Dược lực

8.

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Hóa PT - ĐC

9.

Phùng Thanh Hương

Hóa sinh

10.

Nguyễn Thị Lập

11.

Đỗ Hồng Quảng

12.

Mai Văn Hiên

13.

Lê Thị Thảo

Mác Lênin

14.

Kiều Thị Tuyết Mai

Quản lý và Kinh tế dược

15.

Lã Thị Quỳnh Liên

16.

Quách Thị Sen

Toán tin

17.

Hoàng Nguyên Phong

18.

Phạm Đình Thắng

19.

Lê Xuân Kỳ

Vật lý - Hóa lý

20.

Nguyễn Anh Vũ

21.

Phan Thị Tố Như

Y học cơ sở

22.

Phan Thu Hằng

23.

Nguyễn Thị Hương Giang

Giảng dạy thực hành

24.

Hoàng Ngọc Hà

Bào chế

25.

Nguyễn Cảnh Hưng

26.

Đào Nguyệt Sương Huyền

Công nghiệp dược

27.

Nguyễn Thanh Tùng

Dược liệu

28.

Đỗ Thị Mai Dung

Hóa dược

29.

Trần Lan Hương

 

 

 

2. Hoạt động giảng dạy thực hành tại các Bộ môn

1. Dược học cổ truyền

2. Dược lực

3. Dược lâm sàng (Seminar)

4. Quản lý và Kinh tế dược (Seminar)  


04-10-2018

117 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL