KH1. Lý lịch khoa học của giảng viên

TT

Họ và tên

Năm đạt học vị

Năm phong học hàm

Lý lịch khoa học

Email

1

GS.TS. Nguyễn Đình Luyện

2007

2019

Xem nội dung luyennd@hup.edu.vn

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Hải

2014

2022

Xem nội dung hainv@hup.edu.vn

3

TS. Đào Nguyệt Sương Huyền

2019

 

Xem nội dung huyendns@hup.edu.vn

4

TS. Nguyễn Văn Giang

2019

 

Xem nội dung giangnv@hup.edu.vn

5

TS. Bùi Thị Thúy Luyện

2015

 

Xem nội dung luyenbtt@hup.edu.vn

6

TS. Phạm Thị Hiền

2021

 

Xem nội dung bientt@hup.edu.vn

Tải xuống tất cả lý lịch khoa học

 


CNHD - 30-11-2022

716 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận