Tin vắn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia năm học 2019 - 2020

Trong năm học 2019 - 2020, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác

1. Công tác nghiên cứu giải quyết các nhu cầu cải tiến công nghệ dược phẩm với các đơn vị trong và ngoài trường

Đã hoàn thiện 05 hợp đồng với tổng kinh phí thực hiện là 563 triệu đồng trong đó có 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap, 02 hợp đồng với Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần VINFA, 01 hợp đồng với Công ty AstraZenca. Và hoàn thành 01 hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược.

Đang thực hiện 16 hợp đồng từ năm 2017 với tổng kinh phí thực hiện hơn 02 tỷ đồng trong đó: 05 hợp đồng nghiên cứu sản phẩm mới với Công ty CPDP Trung ương 1 - Pharbaco, 01 hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap​, 01 hợp đồng với Công ty Dược Hải Dương, 01 hợp đồng với Công ty Dược Hà Tây, 01 hợp đồng với Công ty MEZA, 01 hợp đồng với Công ty Đức Tâm, 01 hợp đồng với Bệnh viện Vinmec, 01 hợp đồng với Bệnh viện Nội tiết, 02 hợp đồng với Công ty Hoàng Phương, 01 hợp đồng với Công ty GONSA, 01 hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược.​

2. Công tác nghiên cứu khoa học

2.1. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Chủ trì: 

02 đề tài tiềm năng Nafosted - đang thực hiện,

01 đề tài cấp Bộ - nghiệm thu năm 2019,

01 đề tái cấp cơ sở - nghiệm thu năm 2020,

01 đề tài cấp cơ sở đang thực hiện.

Tham gia thực hiện: 

01 dự án sản xuất cấp Nhà nước - đang thực hiện

01 đề tài cấp Nhà nước - đang thực hiện

2.2. Hoàn thiện các điều kiện để nâng cáo năng lực nghiên cứu khoa học

Duy trì phòng thí nghiệm vận hành theo chuẩn GLP.

2.3. Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2019 - 2020: 15 bài

Tạp chí nước ngoài: 05 bài

 

​Tên tạp chí

​IF

​Tác giả

Vị trí​

International ​Journal of Pharmaceutics

4.2

​Nguyễn NgọcChiến

Firs author (1/7)

​Journal of Drug Delivery Science and Technology

2.8

​Nguyễn NgọcChiến

​Cores. author/9

​​Journal of Drug Delivery Science and Technology

2.8

​Nguyễn NgọcChiến

​Cores. author/5

​Pharm Res

​3.8

​Nguyễn NgọcChiến

​Cores. author/8

​​​Journal of PHarmaceutical and biomedical Ânlynis

3.2

Nguyễn Thị Kiều Anh

​Co. author/6

 Tạp chí trong nước: 10 bài (tạp chí: Dược học, Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Y Dược học, Dược liệu).

2.4. Tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứ khoa học 

- Tham gia hội nghị Dược ASEAN: oral, tại Indonesia năm 2019

- Tham gia hội thảo quản lý đăng ký thuốc tốt (APEC GRM CoE Workshop): oral tại Đài Loan năm 2019

- Hướng dẫn 01 báo cáo viên báo cáo tại Hội nghị KHCN tuổi trẻ năm 2019

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc phần bào chế và độ ổn định: Tính từ tháng 07/2019đến hết tháng 6/2020, Viện đã tổ chức thẩm định được 688 hồ sơ thuốc đăng ký lần đầu thuốc trong ngước và nước ngoài; 832 hồ sơ bổ sung thuốc trong nước và nước ngoài .

4. Đào tạo và phục vụ đào tạo

Hướng dẫn 04 nghiên cứu viên, 03 học viên cao học, 04 khóa luận tốt nghiệp,​

- 02 giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất, Công nghiệp Dược.

- Các nghiên cứu viên của Viện tham gia giảng thực tập và hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia, Bộ môn Công nghiệp và Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất

- Đã tham gia hỗ trợ đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

5. Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đơn vị

Các cán bộ viên chức trong Viện luôn nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ trong Viện tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ sư phạm, khóa bồi dưỡng nghạch chuyên viên chính và khóa bồi dưỡng ngạch nghiên cứu viên và các lớp đào tạo lại của trường và của các hãng thiết bị.

Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự. Tham gia đầy đủ các lớp học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà trường tổ chức. 

Tất cả các cán bộ Viện đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm. Đơn vị được đề nghị là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2019 - 2020

6. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; tham gia phong trào thi đua và các hoạt động chung của Nhà trường – xã hội.

Chi bộ Đảng Y tế - Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia (chi bộ ghép) kể từ năm 2012 liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng chí Viện trưởng nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Năm 2019 - 2020 kết nạp được 01 đảng viên mới.

Tổ công đoàn của Viện đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng, theo dõi và tổng kết các phong trào thi đua trong Nhà trường, như “Phục vụ tốt, dạy - học tốt”, phong trào “Thi đua hai giỏi” với nữ cán bộ viên chức, “Không vi phạm Pháp lệnh Dân số & kế hoạch hoá gia đình”, “Cán bộ ngành Y không sinh con thứ ba”. Công đoàn Viện đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiên tiến, các thành viên Công đoàn (8 thành viên cơ hữu) đều đạt danh hiệu Đoàn viên Công Đoàn giỏi trở lên.

Các cán bộ viên chức trong Viện tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện và phong trào thi đua do ngành Y tế, ngành Giáo dục đào tạo và Thành phố Hà Nội phát động. 

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bão lụt. Tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đội TNTN và phong trào TNTN của Trường và Thành phố.

Thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp và sinh hoạt; Xây dựng môi trường làm việc và cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với truyền thống và lịch sử Nhà trường.​​


05-12-2022

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL