Tin vắn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia năm học 2017 - 2018

Tổng kết công tác năm học 2017 - 2018:

Trong năm học 2017 - 2018, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác

1.1.  Công tác nghiên cứu giải quyết các nhu cầu cải tiến công nghệ dược phẩm với các đơn vị trong và ngoài trường

Đã hoàn thiện được 06 hợp đồng với tổng giá trị hợp đồng là 579 triệu đồng trong đó có 01 HĐHT với công ty DTS Việt Nam, 1 HĐ tiền khả thi với công ty sinh phẩm Eupharm, 01 HĐ tiền khả thi với Công ty VCP, 02 Hợp đồng hợp tác nghiên cứu trong đánh giá tương đương sinh học với Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương. Hoàn thành 01 Hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược (HĐTN năm 2017) với giá trị 1.471triệu đồng.

Đang  thực hiện được 12 Hợp đông với tổng giá trị hợp đồng hơn 01 tỷ đồng trong đó: 05 Hợp đồng nghiên cứu sản phẩm mới với Công ty CPDP Trung ương I – Pharbaco, 01 Họp đồng đào tạo với công ty Merap, 01 HĐ với công ty Dược Hải Dương, 02 HĐ với Công ty Dược phẩm Hà Tây, 01 HĐ với công ty Meza, 01 HĐ với công ty Đức Tâm, 1 HĐ tư vấn với Công ty sinh phẩm Eupharm, 1 HĐTN với Cục Quản lý Dược – HĐ năm 2018.

Đang tiến hành triển khai HĐ phối hợp triển khai nghiên cứu tương đương sinh học với Bệnh viện Hữu Nghị.

1.2.  Nghiên cứu khoa học:

a, Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Chủ trì: 1 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp cơ sở, tham gia thực hiện: 1 đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020, 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp Nhà Nước và 1 đề tài cấp cơ sở.

b, Hoàn thiện các điều kiện để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Duy trì phòng thí nghiệm vận hành theo chuẩn GLP.

c, Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2017-2018: 21 bài

Tạp chí nước ngoài: 04 bài

Tên tạp chí IF Tác giả Vị trí
Drug Development and Industrial Pharmacy 2.295 Nguyễn Ngọc Chiến Co-res (5/5)
Drug Deliv. and Transl. Res 3.094 Nguyễn Ngọc Chiến Fist author (1/4)
Arch. Pharm. Res 2.22 Nguyễn Ngọc Chiến (5/5)
Chemosphere 4.208 Nguyễn Thị Kiều Anh 3/5

Tạp chí trong nước: 14 bài (tạp chí: Dược học, Nghiên cứu dược và thông tin thuốc, Dược liệu, Y – Dược học).

Ký yếu Hội nghị Khoa học; 03 bài (có phản biện và tính điểm)

Kỷ yếu Hội thảo Hóa học toàn quốc: 01 bài

Ký yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Dược HN: 02 bài

d, Tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứu khoa học

1. Báo cáo poster tại Hội nghị The Asean PharNet tổ chức tại Malaysia tháng 11/2017.

Hướng dẫn 1 báo cáo viên đạt giải xuất sắc và 1 báo cáo viên đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học tuổi trẻ y dược toàn quốc.

1.3.  Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc phần bào chế và độ ổn định: Tính từ tháng 6/2017 đến hết tháng 5/2018, Viện đã tổ chức thẩm định được 1.485 hồ sơ thuốc đăng ký lần đầu thuốc trong ngước và nước ngoài; 2.869 hồ sơ bổ sung thuốc trong nước và nước ngoài .

1.4.  Đào tạo và phục vụ đào tạo

- Hướng dẫn 8 nghiên cứu sinh, 4 học viên cao học, 7 khóa luận tốt nghiệp.

- Số giờ phục vụ thiết bị nghiên cứu ở phòng phân tích kiểm nghiệm: hơn 793 giờ

- Các giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất, Công nghiệp Dược.

- Các nghiên cứu viên của Viện tham gia giảng thực tập và hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia, Bộ môn Công nghiệp và Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất

- Đã tham gia hỗ trợ đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

1.5.  Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đơn vị

Các cán bộ viên chức trong Viện luôn nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ trong Viện tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ- tháng 12/2017 các cản bộ Viện đã hoàn thiện khóa đào tạo Thực hành tốt lâm sàng GCP; các lớp đào tạo lại của trường, của các hãng thiết bị.

Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự. Tham gia đầy đủ các lớp học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà Trường tổ chức. Có một cán bộ trẻ tham gia lớp Cảm tình Đảng.

Tất cả các cán bộ Viện đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm. Đơn vị được đề nghị là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2017-2018.​​​


05-12-2022

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL