Tin văn - Hoạt động của Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc Gia năm học 2018 - 2019

Trong năm học 2018 - 2019, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch công tác

1. Công tác nghiên cứu giải quyết các nhu cầu cải tiến công nghệ dược phẩm với các đơn vị trong và ngoài trường

Đã hoàn thiện được 11 hợp đồng với tổng giá trị 345 triệu đồng trong đó 1 hợp đồng với công ty Merap, 1 HĐ tiền khả thi với công ty sinh phẩm Eupharm, 02 HĐ tiền khả thi với Công ty VCP, 1 hợp đồng với công ty CPDP Hà Tây, 3 hợp đồng dịch vụ đào tạo với công ty Vinfa, 3 hợp đồng công ty AstraZeneca. Hoàn thành 01 Hợp đồng trách nhiệm với Cục Quản lý Dược (HĐTN năm 2018).

Đang thực hiện 13 Hợp đồng từ 2017 với tổng giá trị hợp đồng hơn 02 tỷ đồng trong đó: 05 Hợp đồng nghiên cứu sản phẩm mới với Công ty CPDP Trung ương I – Pharbaco, 01 Họp đồng đào tạo với công ty Merap, 01 HĐ với công ty Dược Hải Dương, 02 HĐ với Công ty Dược phẩm Hà Tây, 01 HĐ với công ty Meza, 01 HĐ với công ty Đức Tâm, 1 hợp đồng kiểm nghiệm các sản phẩm pha chế với bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, 1 HĐTN với Cục Quản lý Dược (HĐTN năm 2019).

2. Công tác nghiên cứu khoa học

2.1. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Chủ trì: 3 đề tài Nafosted, 1 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp cơ sở. Tham gia thực hiện: 1 đề tài cấp Nhà Nước, 1 đề tài cấp Bộ, 1 cấp Sở.

2.2. Hoàn thiện các điều kiện để nâng cáo năng lực nghiên cứu khoa học

Duy trì phòng thí nghiệm vận hành theo chuẩn GLP.

2.3. Các bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2018 - 2019: 21 bài

Tạp chí nước ngoài: 03 bài

Tên tạp chí IF Tác giả Vị trí
Journal of Pharmaceutical Innovation 1,9 Nguyễn Ngọc Chiến Fist author (1/5)
Journal of Nanomaterials 2,5 Nguyễn Ngọc Chiến Fist author (1/5)
Science of the Total Environment 4.9 Nguyễn Thị Kiều Anh Cores. author/9

Tạp chí trong nước: 15 bài (tạp chí: Dược học, Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc, Phân tích).

2.4. Tham gia các hội nghị, hội thảo nghiên cứ khoa học 

3. Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc

Tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký thuốc phần bào chế và độ ổn định: Tính từ tháng 6/2018đến hết tháng 5/2019, Viện đã tổ chức thẩm định được 954 hồ sơ thuốc đăng ký lần đầu thuốc trong ngước và nước ngoài; 1714 hồ sơ bổ sung thuốc trong nước và nước ngoài .

4. Đào tạo và phục vụ đào tạo

- Hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh, 6 học viên cao học, 8 khóa luận tốt nghiệp.

- Số giờ phục vụ thiết bị nghiên cứu ở phòng phân tích kiểm nghiệm: hơn 918 giờ

- Các giảng viên trong Viện đều hoàn thành vượt giờ giảng tiêu chuẩn và nhiệm vụ khoa học công nghệ ở Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất, Công nghiệp Dược.

- Các nghiên cứu viên của Viện tham gia giảng thực tập và hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp tại Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia, Bộ môn Công nghiệp và Bộ môn Hóa phân tích - Độc chất

- Đã tham gia hỗ trợ đo đạc trên các máy móc của Viện phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án của học viên ở các Bộ môn khác trong Trường.

5. Đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đơn vị

Các cán bộ viên chức trong Viện luôn nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn. Lãnh đạo Viện luôn tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ trong Viện tham gia các khóa học ngắn hạn về nghiệp vụ- 2018-2019 các cán bộ Viện đã hoàn thiện khóa đào tạo nghiệp vụ Sư phạm; đấu thầu, các lớp đào tạo lại của trường, của các hãng thiết bị.

Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, nghe nói chuyện thời sự. Tham gia đầy đủ các lớp học về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ do Nhà trường tổ chức. Có một cán bộ trẻ tham gia lớp Cảm tình Đảng.

Tất cả các cán bộ Viện đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong nhiều năm. Đơn vị được đề nghị là tập thể lao động xuất sắc trong năm học 2018-2019.

6. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, viên chức; tham gia phong trào thi đua và các hoạt động chung của Nhà trường – xã hội.

Chi bộ Đảng Y tế - Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia (chi bộ ghép) kể từ năm 2012 liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh, đồng chí Viện trưởng nhiều năm liền là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Năm 2018 - 2019 kết nạp được 01 đảng viên mới.

Tổ công đoàn của Viện đã phát huy vai trò nòng cốt xây dựng, theo dõi và tổng kết các phong trào thi đua trong Nhà trường, như “Phục vụ tốt, dạy - học tốt”, phong trào “Thi đua hai giỏi” với nữ cán bộ viên chức, “Không vi phạm Pháp lệnh Dân số & kế hoạch hoá gia đình”, “Cán bộ ngành Y không sinh con thứ ba”. Công đoàn Viện đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiên tiến, các thành viên Công đoàn (8 thành viên cơ hữu) đều đạt danh hiệu Đoàn viên Công Đoàn giỏi trở lên.

Các cán bộ viên chức trong Viện tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện và phong trào thi đua do ngành Y tế, ngành Giáo dục đào tạo và Thành phố Hà Nội phát động.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bão lụt. Tích cực hỗ trợ các hoạt động của Đội TNTN và phong trào TNTN của Trường và Thành phố.

Thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp và sinh hoạt; Xây dựng môi trường làm việc và cảnh quan Nhà trường xanh, sạch, đẹp, xứng đáng với truyền thống và lịch sử Nhà trường.


05-12-2022

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL