Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014

Căn cứ Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 24/01/2014 của Ban Tuyên giáo Thành ủy HN về "Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2014. Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia. Theo chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng Công tác chính trị sưu tầm một số nguồn tin trên mạng internet để cán bộ công chức, viên chức tìm hiểu tham khảo.(trích nguồn thu thập:internet).

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.docBảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.doc

Biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.docBiên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.doc

Biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.docBiên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc.doc

Công tác biên giới, lãnh thổ Việt Nam - Lào.docCông tác biên giới, lãnh thổ Việt Nam - Lào.doc


18-01-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL