Nghị quyết về việc thông qua Chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những trường đại học có bề dầy lịch sử trong nước, đến nay Trường đã trải qua chặng đường 106 năm đào tạo Dược (20/7/1914-2020). Ngày nay, Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những trường đại học dẫn đầu toàn quốc về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong giảng dạy, học tập, quản lý, chuyển giao để sản xuất, đem lại hiệu quả rõ rệt trong hoạt động đào tạo, quản lý của Nhà trường và công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dần sang nền kinh tế tri thức, cùng với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, vai trò của giáo dục đại học ngày càng trở nên quan trọng. Nhiều cơ hội cũng như thách thức đặt ra cho đất nước nói chung và cho nền giáo dục nói riêng là đào tạo và phát triển nguồn lao động có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, cũng như quá trình đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong nước, xu hướng tự chủ đại học cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn trong các trường đại học nói chung và với Trường nói riêng. Nguồn kinh phí giành cho Trường từ ngân sách nhà nước liên tục giảm trong những năm gầy đây dẫn đến áp lực lớn dần lên khả năng cân đối thu chi của Trường.

Đứng trước những cơ hội và thách thức của thời kỳ mới, với sứ mạng của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, sáng tạo và khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng bộ chiến lược, dựa trên quy hoạch và các giải pháp đã đề ra từ 2009 và tình hình mới, nhằm tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh của Trường, cũng như khắc phục những điểm yếu, vượt qua các thách thức và hòa nhập, phát triển cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tiến bộ của thế giới.

Trường xác định sứ mạng:

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.

2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.

3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.

4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam.

Đến năm 2030, Trường Đại học Dược Hà Nội là đại học đa ngành trong lĩnh vực Dược, định hướng nghiên cứu kết hợp với thực hành nghề nghiệp, bước đầu là đại học đổi mới sáng tạo; là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học, nuôi dưỡng và hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín, cung cấp cho người học môi trường giáo dục và nghiên cứu khoa học tốt nhất, đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu. Đến năm 2045, Trường là đại học đổi mới sáng tạo.​

Chiến lược HUP.pdfChiến lược HUP.pdf


09-06-2020

150 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL