Lễ công bố nhóm nghiên cứu mạnh và trao thưởng nhóm tác giả có công bố quốc tế của Trường đại học Dược Hà Nội

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Dược Hà Nội long trọng tổ chức lễ công bố nhóm nghiên cứu mạnh và trao thưởng cho nhóm tác giả có công bố quốc tế năm 2020 và năm 2021. Đến dự buổi lễ, có GS. TS. Phạm Thanh Kỳ, nguyên hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội, thành viên Hội đồng Trường. Về phía Trường đại học Dược Hà Nội có sự hiện diện của GS. TS. Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; GS. TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng các thầy, cô trong Ban giám hiệu, các đồng chí là trưởng/ phụ trách các đơn vị thuộc, trực thuộc trường và đặc biệt chào đón các thành viên của 2 nhóm nghiên cứu mạnh, cùng các thày, cô giáo là nhóm tác giả có công bố quốc tế được trao thưởng lần này. ​​

Quang cảnh buổi Lễ
CB.z3511171599020_bd3f6e39ce7d152a24e8427b77d818f4.jpg

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên của Nhà trường triển khai Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ giai đoạn 5 năm (2021-2025) và triển khai kế hoạch hoạt động KHCN theo hướng đạt chuẩn của đại học định hướng nghiên cứu. Nhà trường đã ban hành quy định tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời xét duyệt được 2 nhóm nghiên cứu mạnh nhằm tạo động lực và phát huy hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ nhà trường và nâng cao tiềm lực KHCN và Hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, nhằm động viên, khuyến khích, đồng thời tôn vinh sự đóng góp của các thày, cô cho sự phát triển của Nhà trường, Nhà trường đã trao thưởng cho nhóm tác giả có công bố quốc tế năm 2020 và 2021.Theo quyết định số 350 và 351/QĐ-DHN ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng trường đại học Dược Hà Nội công nhận 2 nhóm nghiên cứu mạnh. Nhóm nghiên cứu mạnh thứ nhất: “Nghiên cứu phát triển hệ phân phối thuốc mới” do GS. TS. Nguyễn Ngọc Chiến là trưởng nhóm và 2 thành viên chủ chốt là PGS. TS. Nguyễn Thạch Tùng và TS. Trần Ngọc Bảo. Mục tiêu của nhóm là áp dụng kỹ thuật bào chế hiện đại trong phát triển các hệ phân phối thuốc mới, với các công nghệ như bào chế nano hướng đích điều trị ung thư và bào chế các hệ nano/micro mang thuốc. Nhóm dự kiến sẽ công bố 5 công trình trên các tạp chí thuộc danh mục ISI uy tín trong 3 năm. Nhóm nghiên cứu mạnh thứ hai: “Phát triển phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích dược” do PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hà là trưởng nhóm và 2 thành viên chủ chốt là PGS. TS. Nguyễn Thị Kiều Anh và Ths. Vũ Ngân Bình. Mục tiêu của nhóm là phát triển các phương pháp phân tích sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại, mới trên thế giới và chưa được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam (TLC-SERS, HRMS, HILIC) trong một số ứng dụng cụ thể: phát hiện tân dược trộn trái phép trong đông dược; phân tích thuốc trong dịch sinh học phục vụ theo dõi trong điều trị; phân tích dư lượng trong môi trường phục vụ đánh giá dịch tễ học nước thải.

NCM.z3511171545091_36c7d6e52d418435f3002da3830cf188.jpg
GS.TS, Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và 

GS. TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Nhà trường​ trao Quyết định, tặng hoa cho nhóm Nghiên cứu mạnh

Từ năm 2018, nhằm khuyến khích các thầy cô có công bố quốc tế, Nhà trường ban hành thông báo số 107/TB-DHN ngày 28/3/2018 về việc thưởng cho bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, áp dụng cho các bài báo Quốc tế thuộc danh mục Web of Science, có Impact factor từ 1 trở lên, không bao gồm các bài nhận hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hay Quỹ khoa học công nghệ trong và ngoài nước, không là sản phẩm của đề tài các cấp, không là sản phẩm của luận án tiến sĩ. Trong 2 năm 2020 và 2021, trên tổng số hơn 150 công bố quốc tế của Trường đại học Dược Hà Nội, có 16 công trình thỏa mãn tiêu chí nêu trên.

CNTG.z3511171796990_129c370e962225f9a32639c2905937e2.jpg
GS. TS. Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Nhà trường​ trao Giấy chứng nhận

 trao thưởng cho nhóm tác giả có công bố quốc tế

Trường đại học Dược Hà Nội được công nhận là một trong những đại học đầu ngành trong khối ngành khoa học sức khỏe. Lễ công bố nhóm nghiên cứu mạnh và trao thưởng nhóm tác giả có công bố quốc tế hôm nay để ghi nhận những cống hiến quý báu của các thày, cô giáo, những viên chức, người lao động trong sự phát triển của Nhà trường cũng như sự nghiệp giáo dục, y tế nước nhà.

z3511172178392_b2e353d3e6c10f5a8264b9774ba5537b.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải- Phó BT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

z3511172013011_9a7878f5960167bae14bf16877517059.jpg

GS. TS. Nguyễn Ngọc Chiến - Trưởng nhóm NCM 1 phát biểu

z3511171752756_0da3166c888436694af0d4f740c156a3.jpg
 PGS. TS. Phạm Thị Thanh Hà- Trưởng nhóm 2 phát biểu

https://drive.google.com/file/d/1wMwtwxWf87opb-gbB_LKSGSXH_esO-nd/view?usp=sharing​


22-06-2022

114 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL