Hưởng ứng quyên góp ủng hộ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng dịch Covid19

HUP – Hưởng ứng quyên góp ủng hộ hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng dịch Covid-19 tại Công văn số 22/CĐDHN tổng hợp từ 27/5 đến 03/6/2021, Công đoàn Trường đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là: 111.973.0000 đồng (Một trăm mười một triệu, bốn trăm bảy mươi ba nghìn đồng chẵn) ​(Danh sách kèm theo)​​​

Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội chân thành cảm ơn lòng hảo tâm của quý vị 
và tiếp tục tiếp nhận sự ủng đén hết ngày 13/6/2021 danh sách ủng hộ sẽ được liên
tục cập nhật sự đóng góp của tập thể cá nhân trên Website của Trường. Trân quý 
tình cảm của tập thể viên chức, người lao động, học viên, sinh viên Nhà trường và
quý vị đến với miền quê Quan Họ trong cuộc chiến chống dịch Covid - 19 ​

Danh sách các tập thể cá nhân đóng góp trong đợt từ 27/5 đến 03/6/2021

STT

Đơn vị/ Tổ chức ủng hộ

Đơn vị của CN ủng hộ

Số tiền

Hình thức ủng hộ

1

CĐ trường ĐH Dược HN

5,000,000

Tiền mặt

2

BCH CĐ

1,400,000

Tiền mặt

3

Bm Dược lực

1,000,000

Tiền mặt

4

Thư viện

1,000,000

Tiền mặt

5

BM Toán tin

300,000

Tiền mặt

6

DI&ADR

1,100,000

Tiền mặt

7

Khu nội trú

1,000,000

Tiền mặt

8

Bm Hóa sinh

3,800,000

Tiền mặt

9

P.VTTTB

500,000

Tiền mặt

10

Sau ĐH

500,000

Tiền mặt

11

ĐBCL&KT

1,000,000

Tiền mặt

12

BM YHCS

500,000

Tiền mặt

13

P.TCKT

1,000,000

Tiền mặt

14

BM GDQP

400,000

Tiền mặt

15

Đinh Thị Thanh Hải

Phó Hiệu trưởng

2,000,000

Tiền mặt

16

Phạm Văn Quyến

Phó Hiệu trưởng

2,000,000

Tiền mặt

17

Nguyễn Mạnh Tuyển

Chủ tịch CĐ- BM DHCT

500,000

Tiền mặt

18

Lê Phan Tuấn

TCHC

500,000

Tiền mặt

19

Đào Thị Vui

BM Dược lực

500,000

Tiền mặt

20

Trần Hồng Linh

BM Dược lực

500,000

Tiền mặt

21

Văn Thị Mỹ Huệ

HHC

200,000

Tiền mặt

22

Đỗ Xuân Thắng

VTTTB

200,000

Tiền mặt

23

Phan Tiến Thành

VTTTB

200,000

Tiền mặt

24

Đào Công Hiếu

KNT

200,000

Tiền mặt

25

Đinh Thị Kiều Giang

BM Dược lực

200,000

Tiền mặt

26

Phạm Bảo Tùng

Bào chế

100,000

Tiền mặt

27

Đào Nguyệt Sương Huyền

CND

500,000

Tiền mặt

28

Nguyễn Văn Giang

CND

200,000

Tiền mặt

29

Nguyễn Văn Hải

CND

200,000

Tiền mặt

30

Lê Ngọc Khánh

CND

200,000

Tiền mặt

31

Vũ Khắc Tiệp

CND

200,000

Tiền mặt

32

Bùi Thị Thúy Luyện

CND

200,000

Tiền mặt

33

Bùi Thị Thắng

CND

100,000

Tiền mặt

34

Phan Thị Tố Như

YHCS

200,000

Tiền mặt

35

A Sơn

Khu nội trú

400,000

Tiền mặt

36

Nguyễn Ngọc Chiến

VCNDP

500,000

Tiền mặt

37

Phạm Thị Hiền

VCNDP

500,000

Tiền mặt

38

Lê Đình Chi

VCNDP

200,000

Tiền mặt

39

Đỗ Ngọc Cương

VCNDP

100,000

Tiền mặt

40

Vũ Thị Hoa

VCNDP

100,000

Tiền mặt

41

Nguyễn Khánh Ly

QLSV

200,000

Tiền mặt

42

Nguyễn Thu Thảo

VTTTB

500,000

Tiền mặt

43

Hoàng Văn Tuấn

VTTTB

200,000

Tiền mặt

44

Bùi Thị Thúy Ngân

VTTTB

200,000

Tiền mặt

45

Doãn Thị Như Hoa

VTTTB

200,000

Tiền mặt

46

Nguyễn Thùy Dương

Dược lực

500,000

Tiền mặt

47

Trần Văn Điệu

TCHC

200,000

Tiền mặt

48

Vũ Văn Vinh

BM Mác lê nin

500,000

Tiền mặt

49

Nghiêm Thị Hoài Phương

Thư viện

200,000

Tiền mặt

50

Trần Thị Lan Hương

Đào tạo

1,000,000

Tiền mặt

51

Đỗ Thị Ngọc Hòa

Đào tạo

500,000

Tiền mặt

52

Lý Công Thành

VLHL

500,000

Tiền mặt

53

Nguyễn Nữ Hải Yến

YHCS

200,000

Tiền mặt

54

Nguyễn Thu Hằng

Dược liệu

300,000

Tiền mặt

55

Nguyễn Quỳnh Chi

Dược liệu

300,000

Tiền mặt

56

Nguyễn Thanh Tùng

Dược liệu

300,000

Tiền mặt

57

Thân T. Kiều My

Dược liệu

100,000

Tiền mặt

58

Nguyễn Đức Hạnh

Dược liệu

200,000

Tiền mặt

59

Doãn Thị Thu Thủy

Dược liệu

100,000

Tiền mặt

60

Nguyễn Hoàng Tuấn

Dược liệu

500,000

Tiền mặt

61

Nguyễn Văn Hòa

Dược liệu

300,000

Tiền mặt

62

Đỗ Ngọc Quang

Vi sinh Sinh học

200,000

Tiền mặt

63

Ngô Xuân Hoàng

Hóa hữu cơ

200,000

Tiền mặt

64

Phạm Phú Đức

QLCSVC

400,000

Tiền mặt

65

Đoàn Thị Hồng

QLCSVC

500,000

Tiền mặt

Tổng

37,500,000

 ​


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID 19 

TẠI BẮC GIANG, BẮC NINH

Từ ngày 27/5/2021 đến hết ngày 01/6/2021

STT

Tên cá nhân/tổ chức

 Số tiền (đ)

Ngày nhận

Hình thức

1

Nguyen Mai Huong

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

2

Le Hong Trung

10,000,000

27/5/2021

Chuyển khoản

3

Do Hong Quang

2,000,000

27/5/2021

Chuyển khoản

4

Tổ Công đoàn P.Tổ chức Hành chính

1,000,000

27/5/2021

Chuyển khoản

5

BM Quản lý Kinh tế Dược

1,000,000

27/5/2021

Chuyển khoản

6

BM thực vật

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

7

Hoang Thi Ngoc Anh

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

8

Vu Cong Thien

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

9

Le Huy Khanh

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

10

Nguyen Van Trang

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

11

Tran Thi Hanh Nguyen

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

12

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

13

Nguyen Tien Dung K9

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

14

Cao Quynh Anh

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

15

Cong ty co phan Zion

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

16

Bùi Thu Trang

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

17

Nguyen Thi Ngoc Anh

10,000

27/5/2021

Chuyển khoản

18

Không có thông tin tên

800,000

27/5/2021

Chuyển khoản

19

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

20

Nguyen Thuy Trang

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

21

Pham Thanh Huong

140,000

27/5/2021

Chuyển khoản

22

Le Dang Huy

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

23

Không có thông tin tên

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

24

Nguyen Thi Kieu Ly

30,000

27/5/2021

Chuyển khoản

25

Hoang Bao Ngoc

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

26

Không có thông tin tên

21,000

27/5/2021

Chuyển khoản

27

Nguyen Thi Thu Ha

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

28

Pham Khanh Linh

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

29

Nguyen Phuong Anh

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

30

Không có thông tin tên

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

31

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

32

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

33

Cong ty co phan Zion

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

34

Nguyen Thi Kim Chi

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

35

Le Ngoc Viet

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

36

Dinh Cong Hieu

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

37

Ngo Hong Duy

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

38

Phan Thi Linh

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

39

Nguyen Van Long

250,000

27/5/2021

Chuyển khoản

40

Kieu Tuan Binh

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

41

Nguyen Dieu Linh

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

42

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

43

Tran Thi Thuy Trang

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

44

Nguyen Thi Phuong Thao

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

45

Nguyen Thi Lan Anh

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

46

Tran Thu Trang

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

47

Do Ngoc Quang

20,000

27/5/2021

Chuyển khoản

48

Bui Minh Chuyen

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

49

Không có thông tin tên

300,000

27/5/2021

Chuyển khoản

50

Tran Duy Khuong

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

51

Le Thi Nguyet

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

52

Nguyen Thi Kim Giang

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

53

Duong Thi Thu Hien

300,000

27/5/2021

Chuyển khoản

54

Nguyen Anh Phuong

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

55

Nguyen Minh Hieu

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

56

Nguyen Thi Thuy Linh

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

57

Pham Thi Hue

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

58

Không có thông tin tên

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

59

Phung Duy Anh K63

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

60

Tran Thi Dung

300,000

27/5/2021

Chuyển khoản

61

Dang Van Hiep

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

62

Van Quoc Khanh Viet

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

63

Em Huyen K61

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

64

Không có thông tin tên

100,000

27/5/2021

Chuyển khoản

65

Pham Thi Thao Nguyen

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

66

Le Thi Tram

300,000

27/5/2021

Chuyển khoản

67

Không có thông tin tên

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

68

Do Thi Hong Lien

200,000

27/5/2021

Chuyển khoản

69

Truong Thi Nhu Lan

500,000

27/5/2021

Chuyển khoản

70

Do Khai Han

50,000

27/5/2021

Chuyển khoản

71

SV Hoang Thi Bao Ngoc

70,000

28/5/2021

Chuyển khoản

72

Không có thông tin tên

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

73

Le Thi Lan Anh

300,000

28/5/2021

Chuyển khoản

74

Em Huong K45 và Uy K43

2,000,000

28/5/2021

Chuyển khoản

75

Không có thông tin tên

300,000

28/5/2021

Chuyển khoản

76

Vu Thi Dinh

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

77

Truong Thi Ha

40,000

28/5/2021

Chuyển khoản

78

Lam Hoang Anh

300,000

28/5/2021

Chuyển khoản

79

Tran Hoang Thu An

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

80

Bộ môn giáo dục thể chất

300,000

28/5/2021

Chuyển khoản

81

Do Thi Hong Diep

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

82

Hoang Kim Ngan

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

83

Tran Thi Tu Anh

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

84

Tran Thi Hai

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

85

Do Vu Thi Tram Anh

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

86

Do Vu Thi Tram Anh

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

87

Giang Thi Minh Anh

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

88

SV K70

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

89

Than Dac Hung

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

90

Vu Thanh Huyen

30,000

28/5/2021

Chuyển khoản

91

Nguyen Ngan Ha

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

92

Tập thể và cán bộ BM DHCT

2,500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

93

Bộ môn Dược lâm sàng

4,000,000

28/5/2021

Chuyển khoản

94

Le Thi Tuyet

 50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

95

Bộ môn Hóa phân tích

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

96

Trinh Hong Dao

150,000

28/5/2021

Chuyển khoản

97

Cong ty co phan Zion

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

98

Nguyen Thu Trang

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

99

Nguyen Thi Thu Huong

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

100

Trang Thu Giang

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

101

Em Nhat K67

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

102

Nguyen Thi Hue

202,000

28/5/2021

Chuyển khoản

103

Duong Thi Thuy Hang

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

104

Không có thông tin tên

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

105

Nguyen Thi Thu

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

106

Nguyen Thi Thu Huyen

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

107

Vuong Thao Ngoc

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

108

Vu Thi Hong Ngoc

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

109

Không có thông tin tên

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

110

Không có thông tin tên

40,000

28/5/2021

Chuyển khoản

111

Vu Minh Trang

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

112

Bui Thi Thu Ha

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

113

Luc Thi Thuy

500,000

28/5/2021

Chuyển khoản

114

Không có thông tin tên

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

115

Nguyen Tien Huyen My

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

116

Vu Anh Tuan

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

117

Vu Thi Hao

50,000

28/5/2021

Chuyển khoản

118

N1K71-Nguyen Thi Thu Thao

1,000,000

28/5/2021

Chuyển khoản

119

Nguyen Tong Nam

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

120

Pham Viet Hung

100,000

28/5/2021

Chuyển khoản

121

Tập thể lớp A4K75

1,630,000

28/5/2021

Chuyển khoản

122

Vu Thanh Tam

200,000

28/5/2021

Chuyển khoản

123

Nguyen Khac Du

50,000

29/5/2021

Chuyển khoản

124

Pham Thi Dieu Huyen

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

125

Nguyen Khanh Ly K66

200,000

29/5/2021

Chuyển khoản

126

Tổ 11 A3K75

200,000

29/5/2021

Chuyển khoản

127

Chu Hai Huong

50,000

29/5/2021

Chuyển khoản

128

Nguyen Thi My Duyen

20,000

29/5/2021

Chuyển khoản

129

Nguyen Hong Thinh CH25

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

130

Pham Quang Nam

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

131

Tập thể tổ 5 N1K71

400,000

29/5/2021

Chuyển khoản

132

Nguyen Thi Huyen Trang N1K71

200,000

29/5/2021

Chuyển khoản

133

Tổ 10 A3K75

180,000

29/5/2021

Chuyển khoản

134

Hoang Yen Nhi

100,000

29/5/2021

Chuyển khoản

135

La Kim Thoa K50

1,000,000

29/5/2021

Chuyển khoản

136

Dang Thi Viet Hong K45

3,000,000

29/5/2021

Chuyển khoản

137

Tran Thu Trang

100,000

29/5/2021

Chuyển khoản

138

Tran Manh Cuong

100,000

29/5/2021

Chuyển khoản

139

Nguyen Kim Phuong

200,000

29/5/2021

Chuyển khoản

140

Nguyen Thi Kieu Anh

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

141

Đội tình nguyện

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

142

CLB Báo chí và phát thanh trường ĐH Dược Hà Nội và các cá nhân

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

143

Tổ 5 A3K75

100,000

29/5/2021

Chuyển khoản

144

Do Thi Hao

500,000

29/5/2021

Chuyển khoản

145

Bộ môn CND Trường ĐH Dược Hà Nội

1,000,000

29/5/2021

Chuyển khoản

146

Nguyen Thi Thanh Duyen BM CND

500,000

30/5/2021

Chuyển khoản

147

Pham Hung Cuong BH12

200,000

30/5/2021

Chuyển khoản

148

Tổ 11 A4K74

300,000

30/5/2021

Chuyển khoản

149

Nguyen Trong Tuan

100,000

30/5/2021

Chuyển khoản

150

Tran Thi Phuong Thao

300,000

30/5/2021

Chuyển khoản

151

Ngo Thi Nhung

200,000

30/5/2021

Chuyển khoản

152

Tap the lop A4K74

1,000,000

30/5/2021

Chuyển khoản

153

Không có thông tin tên

50,000

30/5/2021

Chuyển khoản

154

Luu Thuy Linh

100,000

30/5/2021

Chuyển khoản

155

Bộ môn Hóa hữu cơ

1,000,000

30/5/2021

Chuyển khoản

156

Nguyen Thi Hong Tam

30,000

30/5/2021

Chuyển khoản

157

Tổ 6 N1K72

500,000

30/5/2021

Chuyển khoản

158

Pham Hong May

200,000

30/5/2021

Chuyển khoản

159

Le Thi Linh

50,000

30/5/2021

Chuyển khoản

160

A1K74

1,000,000

30/5/2021

Chuyển khoản

161

Vu Duc Minh

50,000

30/5/2021

Chuyển khoản

162

Cong ty co phan Zion

100,000

30/5/2021

Chuyển khoản

163

Nguyen Thi An

100,000

30/5/2021

Chuyển khoản

164

Tổ 1 M1K71

740,000

30/5/2021

Chuyển khoản

Tổng từ 27/5 đén 30/5 (đã báo cáo đợt 1)

61,653,000

165

Không có thông tin tên

100,000

31/5/2021

Chuyển khoản

166

Hội cựu giáo chức

3,000,000

31/5/2021

Chuyển khoản

167

Le Thi Huyen Trang

50,000

31/5/2021

Chuyển khoản

168

Vu Thi Quynh Anh

270,000

31/5/2021

Chuyển khoản

169

Nguyen Ngoc Anh

250,000

31/5/2021

Chuyển khoản

170

Nguyen Ha Thu

100,000

31/5/2021

Chuyển khoản

171

Tổ 2 lớp O1K72

700,000

31/5/2021

Chuyển khoản

172

Tập thể lớp A2k75

2,000,000

31/5/2021

Chuyển khoản

173

Khong Thi Bao Ngoc

100,000

31/5/2021

Chuyển khoản

174

Pham Thi Nhat Linh

30,000

31/5/2021

Chuyển khoản

175

Do Khac Thang

50,000

31/5/2021

Chuyển khoản

176

Không có thông tin tên

200,000

31/5/2021

Chuyển khoản

177

Câu lạc bộ NewVision

700,000

31/5/2021

Chuyển khoản

178

Thai Tuyet Nhung (Nhung KT)

100,000

31/5/2021

Chuyển khoản

179

Nguyen Van Thinh

100,000

31/5/2021

Chuyển khoản

180

Nguyen Khanh Linh

200,000

31/5/2021

Chuyển khoản

181

Dinh Thi Cam Tu

170,000

31/5/2021

Chuyển khoản

182

Dao Ngoc Anh

50,000

31/5/2021

Chuyển khoản

183

Dao Ngoc Anh

20,000

31/5/2021

Chuyển khoản

184

Nguyen Thi Thanh Thao

50,000

01/6/2021

Chuyển khoản

185

Hoang Phuong Hao

200,000

01/6/2021

Chuyển khoản

186

Vuong Gia Khiem

330,000

01/6/2021

Chuyển khoản

187

Kim Thi Thanh Hien

200,000

01/6/2021

Chuyển khoản

188

Nguyen Thao Linh

100,000

01/6/2021

Chuyển khoản

189

Tổ 6 lớp O1K72

600,000

01/6/2021

Chuyển khoản

190

Lớp P1K71

1,000,000

01/6/2021

Chuyển khoản

191

Hoang Thi Hong Nhung

500,000

01/6/2021

Chuyển khoản

192

Cong ty co phan Zion

50,000

01/6/2021

Chuyển khoản

193

Cong ty co phan Zion

50,000

01/6/2021

Chuyển khoản

194

Tổ 1 lớp M1K72

450,000

01/6/2021

Chuyển khoản

195

Nguyen Thi Kieu Linh

100,000

01/6/2021

Chuyển khoản

196

Tập thể lớp Q1K72

1,000,000

01/6/2021

Chuyển khoản

Tổng từ 31/5 đến 01/6 (đợt 2)

12,820,000

74,473,000

Tổng số tiền ủng hộ là: 111.973.0000 đồng (Một trăm mười một triệu, bốn trăm bảy 

mươi ba nghìn đồng chẵn) ​


08-06-2021

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL