Hội nghị Hiệu trưởng/ Trưởng khoa Dược Mạng lưới ASEAN PharmNET

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, lãnh đạo Khoa Dược (Đại học Mahidol, MUPY) do GS.TS. Surakit Nathisuwan (Trưởng khoa) và GS. TS. Usa Chaikledkaew (Phó trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quốc tế), cùng với GS. Jennis Meanwatthana và TS. Amporn Songkasiri đã tham gia cuộc họp Zoom với 15 Trưởng khoa, Hiệu trưởng các trường Dược thuộc mạng lưới ASEAN PharmNET và GS. TS. Michael Katz, Chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ - Thái Lan.

Cuộc họp trực tuyến này nhằm thảo luận về công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024 và Hội nghị Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ - Thái Lan năm 2024. Hai hội nghị này sẽ được Đại học Mahidol hợp nhất và đăng cai tổ chức vào tháng 6 năm 2024 tại Thái Lan.

Các trưởng khoa Dược của mạng lưới ASEAN PharmNET cũng thảo luận cách thiết lập, cộng tác với mạng lưới học thuật và chuyên môn mới giữa các nước ASEAN và Hoa Kỳ, hình thành nên Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ - ASEAN. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã quyết định thành lập Văn phòng Ban thư ký ASEAN PharmNET tại Khoa Dược của Đại học Mahidol ở Thái Lan làm trung tâm hợp tác giữa các thành viên liên danh, và thống nhất bổ nhiệm TS. Amporn Songkasiri làm Trưởng Văn phòng Ban Thư ký.

Kết luận lại, MUPY sẽ tổ chức “Hội nghị ASEAN PharmNET 2024’’ cùng với “Hội nghị Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ - Thái Lan 2024” bao gồm các trường Dược danh tiếng của mạng lưới ASEAN PharmNET và Hoa Kỳ. Chúng tôi, kỳ vọng rằng hai hội nghị này sẽ giúp tạo ra sự hợp tác mới giữa các trường Dược ở ASEAN và Hoa Kỳ. Dự kiến, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 12-14 tháng 6 năm 2024 tại Bangkok. Chúng tôi cũng có kế hoạch mời các chuyên gia nổi tiếng từ các trường Dược của ASEAN PharmNET và Hoa Kỳ để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của họ trong các lĩnh vực Dược khác nhau và tạo ra một nền tảng nơi các trường Dược ở ASEAN và Hoa Kỳ có thể phát triển quan hệ đối tác mới để hợp tác về giáo dục, thực hành dược và nghề nghiệp.

Nguồn: Khoa Dược (Đại học Mahidol) https://pharmacy.mahidol.ac.th/en/activities/3725


24-11-2023

179 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL