Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2021

Sáng ngày 02/04/2021, Tại phòng Hội thảo 1 Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2021. PGS.TS.Đinh Thị Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Quản lý-Điều hành chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Thanh Bình-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Ths Phạm Văn Quyến-Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị phòng ban, Viện, Trung tâm. ​​​

Năm 2021 là năm Trường Đại học Dược Hà Nội triển khai đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, “Chiến lược, kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045, Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động của Trường năm 2020 và kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường. Đồng thời cũng là năm có nhiều Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn mới…liên quan tới hoạt động của Nhà Trường có hiệu lực. Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản trị, rà soát đôn đốc tiến độ thực hiện các kế hoạch công tác, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc khó khăn để hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phất triển Nhà trường. Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tổ chức giao ban khối phòng ban định kỳ hàng tháng.
Thừa ủy quyền Ban Giám hiệu, Thạc sĩ Lê Phan Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Nhà trường: Trong tháng 3/2021, Ban Giám hiệu đã bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng trường tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tháng 3/2021

toan canh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 Về phương hướng công tác tháng 4 năm 2021, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy và  nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 4 năm 2021.

chi hai.jpg
PGS.TS.Đinh Thị Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Quản lý-Điều hành chủ trì Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS.Đinh Thị Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng Quản lý-Điều hành ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 3 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:

Giao phòng Tổ chức-Hành chính, tiếp tục hoàn chỉnh form mẫu báo cáo phục vụ giao ban hàng tháng và phục vụ cho công tác triển khai đánh giá KPIs trong toàn trường, sử dụng Google form các đơn vị sẽ có báo cáo chi tiết và báo cáo tóm tắt.


06-04-2021

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL