Hội nghị công chức, viên chức năm 2016

Ngày 23/12/2016 tại Giảng đường 12, Ban Giám hiệu phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Nhà trường.  ​

Trước khi vào Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trường, PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng 05 giảng viên mới được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2016 là PGS.TS Nguyễn Trần Anh, giảng viên Bộ môn Hóa Hữu cơ; PGS.TS Phan Thị Phương Dung, Phó trưởng Bộ môn Hóa dược; PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Trưởng Bộ môn Dược lâm sàng; PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược; PGS.TS Nguyễn Văn Rư, Trưởng Bộ môn Hóa sinh.​​​​​
Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển, Phó chủ tịch công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị; PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2015; TS Đỗ Xuân Thắng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016.

Với tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung tìm các giải pháp về đổi mới, nâng cao chất lượng trong giảng dạy, trong đánh giá kết quả của người học; giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí; vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm trong chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, chấp hành nội quy, quy định của Nhà trường; vai trò của Đoàn thanh niên trong thực hiện phong trào xanh - sạch - đẹp và trong xây dựng cảnh quan Nhà trường. Các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong năm qua, đề xuất với lãnh đạo Nhà trường những giải pháp thiết thực để thực hiện các mục tiêu phương hướng năm 2017. Các ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết của các đơn vị, tổ công đoàn đã được Ban Chấp hành Công đoàn tổng hợp báo cáo trước Hội nghị và được Ban Giám hiệu giải trình, phúc đáp thẳng thắn, đã giúp cho cán bộ viên chức nhận thức và hiểu đúng tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, trên các mặt công tác của Nhà trường. Với tinh thần thẳng thắn không né tránh, các ý kiến thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Ban Giám hiệu đều được giải quyết kịp thời thỏa đáng, các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Giám hiệu, ý kiến thuộc về khách quan, các thành viên Ban Giám hiệu xin tiếp thu, nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan cấp trên giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho công chức, viên chức và người lao động của Trường.

Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đề nghị tặng danh hiệu Nhà Giáo nhân dân cho GS.TS Thái Nguyễn Hùng Thu và Nhà Giáo ưu tú cho PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải; đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho PGS.TS Nguyễn Đình Luyện, PGS.TS Nguyễn ngọc Chiến, TS Nguyễn Văn Hân, PGS.TS Đào Thị Vui và PGS.TS Nguyễn Thu Hằng; các cá nhân được đề cử đã được CCVC- NLĐ tham dự Hội nghị tín nhiệm với số phiếu rất cao, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường sẽ xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền tôn vinh các nhà giáo.

Sau một ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thảo luận dân chủ, trực tiếp, Hội nghị đã nhất trí cao với Báo cáo tổng kết năm 2016 & phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phát biểu kết luận Hội nghị PGS,TS Nguyễn Đăng Hòa - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động nỗ lực nâng cao hơn nữa về trách nhiệm, năng lực, trình độ để làm tốt công tác chuyên môn, cải tiến lề lối làm việc; đoàn kết, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.​

IMG_8414-6.jpg ​

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị ​

IMG_8368-2.jpg
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng
các giảng viên mới được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2016 

IMG_8376-7.jpg
PGS.TS Nguyễn Đăng Hòa - Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện
nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017
IMG_8385-3.jpg
PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuyển -Phó chủ tịch Công đoàn báo cáo
tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị

IMG_8396-4.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả
 thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2015 
IMG_8399-5.jpg
TS. Đỗ Xuân Thắng - Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo 
kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016
IMG_8439 -8.jpg
GS.TS Nguyễn Thanh Bình- Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trả lời các ý kiến đóng góp ​
IMG_8359-1.jpg
Quang cảnh Hội nghị công chức, viên chức năm 201626-12-2016

74 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL