Hội nghị các bí thư chi bộ triển khai công tác tháng 4 và trao các Quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao Đẳng cho tập thể, cá nhân có thành tích năm 2015

Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Sáng 8/4/ 2016 tại tại phòng Hội thảo 1, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị các bí thư chi bộ nhằm kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ quý I và Triển khai Nghị quyết lãnh đạo tháng 4 của Đảng ủy, định hướng một số phương hướng công tác trọng tâm quý II/2016, trao các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho các chi bộ 5 năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và các đảng viên 5 năm liền đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.​

Thực hiện chương trình công tác năm 2016. Sáng 8/4/ 2016 tại tại phòng Hội thảo 1, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị các bí thư chi bộ nhằm kiểm điểm công tác thực hiện nhiệm vụ quý I và Triển khai Nghị quyết lãnh đạo tháng 4 của Đảng ủy, định hướng một số phương hướng công tác trọng tâm quý II/2016, trao các quyết định khen thưởng của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội cho các chi bộ 5 năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và các đảng viên 5 năm liền đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thừa ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đồng chí Nguyễn Đăng Hòa Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư Đảng ủy đã trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng 05 tập thể là Chi bộ Bào chế, Chi bộ Công nghiệp Dược, Chi bộ Hóa phân tích & Độc chất, Chi bộ Quản lý & Kinh tế dược và Chi bộ Công tác chính trị và 12 cá nhân là các đồng chí: Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Thanh Bình, Thái Nguyễn Hùng Thu, Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Minh Huệ, Văn Thị Mỹ Huệ, Trần Văn Ơn, Phạm Văn Quyến, Lê Phan Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuyển.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, đồng chí Bí thư Đảng ủy ghi nhận: Các cấp ủy chi bộ đã phát huy được vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, duy trì được nề nếp sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc Đảng, song đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế yếu kém cần tập trung khắc phục đó là vai trò trách nhiệm của một số đảng ủy viên, viên chức quản lý chưa cao, ít quan tâm đến hoạt động của Đoàn thanh niên nhất là trong tháng có hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, một số cấp ủy chi bộ chấp hành việc triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy còn chậm so với thời gian quy định làm ảnh hưởng chung đến hoạt động của Đảng bộ.
Tiếp tục triển khai công tác quý II năm 2016, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các chi bộ quán triệt và bàn biện pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng ủy đã xác định, khắc phục triệt để những yếu kém đã nêu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
IMG_1447.JPG
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó BT Đảng Ủy, thừa ủy quyền BTV Đảng Ủy Khối trao giấy khen và tặng hoa đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
IMG_1459.JPG

Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa BT Đảng Ủy, thừa ủy quyền của BTV Đảng Ủy Khối, trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các Đảng viên 5 năm liền đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

IMG_1442.JPG
Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa BT Đảng Ủy, thừa ủy quyền của BTV Đảng Ủy Khối, trao giấy khen và tặng hoa chúc mừng các chi bộ 5 năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu
IMG_1462.JPG
Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa BT Đảng Ủy, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II tại hội nghị 


19-04-2016

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL