Quyết định trúng thầu Lab ngoại ngữ

​QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu

 “ Mua sắm TSCĐ cho phòng dạy và học ngoại ngữ”

Nội dung xem file đính kèm:


02-01-2014

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL