Quyết định số 1814/QĐ-BYT

Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản cố định của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Tệp đính kèm:

1814-QĐ-BYT-21042020 Phan cấp thẩm quyền Quyet dinh mua sắm tài sản.pdf


05-09-2023

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận