Quyết định số 2316/QĐ-BYT

QĐ phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Tệp đính kèm:

2316_QD-BYT_04062020_phan cap tham quyen phe duyet đin mức.pdf


05-09-2023

13 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận