Quyết định phê duyệt kết quả LCNT gói thầu 08 danh mục thiết bị văn phòng

Xe​m chi tiết Quyết định phê duyệt​

​​ 590 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu 1 08 danh mục thiết bị công nghệ thông tin.pdf590 QĐ-DHN Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu 1 08 danh mục thiết bị công nghệ thông tin.pdf


30-11-2017

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL