phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua 04 danh mục vật tư, thiết bị”

​Danh mục thiết bị mua sắm 2016 thuộc nhiệm vụ “Nghiên cứu triển khai quy trình kỹ thuật trồng và chế biến chế phẩm từ cây Ý dĩ nhập nội” bằng nguồn vốn Dự án “Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ góp phần​

​​ QĐpheduyetKQLCNT goi 04 TB goiTHoaOn.docQĐpheduyetKQLCNT goi 04 TB goiTHoaOn.doc


28-11-2016

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL