phê dQĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 3. 20 danh mục thiết bị dược

​Danh​ mục thiết bị thí nghiệm mua sắm năm 2016

​​ QĐphêduyệtKQLCNTgoi3.20DMTBDuoc2016 (1).docxQĐphêduyệtKQLCNTgoi3.20DMTBDuoc2016 (1).docx


28-11-2016

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL