Danh mục trang thiết bị mua sắm nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia GD và ĐT năm 2011

TT
Tên thiết bị

số
lượng
Đơn vị dự trù
1
Cân kỹ thuật điện tử
5
Vi sinh(2)CNDược (3)
2
Máy khuấy từ
3
CN Dược
3
Máy hút chân không nước
2
CN Dược
4
Máy đo pH
1
CN Dược
5
Máy đo vòng vô khuẩn
1
CN Dược
6
Máy lắc ổn nhiệt loại nhỏ
1
CN Dược
7
Máy xay dược liệu
1
CN Dược
8
Máy Kimograph
1
YHCS,
9
Lồng phản xạ
1
YHCS,
10
Chuồng mê lộ
1
YHCS,
11
Bộ rây phân tích kích thước hạt (75-2000 µm)
1
Bào chế
12
Thiết bị đo độ rã thuốc đạn
1
Bào chế
13
Thiết bị phản ứng có áp lực
1
Hữu cơ
14
Máy chiết siêu âm
1
Dược liệu
15
Bộ định lượng tinh dầu theo DĐVN
1
Dược liệu
16
Máy đo sức căng bề mặt
1
V lý-Hóa lý
17
Kính lúp soi nổi (độ phóng đại 6.5-45 lần)
1
Thực vật
18
Máy soi tử ngoại
1
DHCT
19
Bơm chân không màng dùng cho lọc dung môi HPLC
1
P.TNTT
20
Phân cực kế
1
P.TNTT
21
Bộ bếp bọc 0,25 lit,0,5 lit;1,0 lit;2,0 lit
1
CND
22
Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 100 - 1000 µl
1
P.TNTT
23
Pipet tự động chịu dung môi hóa chất 1000 - 5000 µl
1
P.TNTT
24
Máy hút ẩm
1
P.TNTT


10-08-2012

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL