Danh mục thiết bị mua sắm bằng khoản vay chương trình đợt 1 giao các đơn vị sử dụng

​Dự án " chương trình phát triển nguồn nhân lực y tếdo adb tài trợ.

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
DANH MỤC THIẾT BỊMUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY CHƯƠNG TRÌNH ĐỢT I GIAO CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾDO ADB TÀI TRỢ
Số
Tên Thiết Bị
Đ.Vị
S.Lg
Đơn vị giao sử dụng
I
Thiết Bị thí nghiệm
1
Hệ thống sắc ký khối phổ GCMS
hệ thống
1
BM.Dược Liệu
2
Hệ thống chiết siêu tới hạn và tạo hạt
hệ thống
1
Viện CN DP Quốc gia
3
Máy lọc nước siêu sạch
chiếc
1
BM. Bào chế
4
Máy quang phổ huỳnh quang
chiếc
1
BM.Phân tích
5
Buồng pha chế vô khuẩn Class 2
chiếc
1
BM.Bào chế
6
Bộ lọc mẫu phân tích 1 lít
bộ
1
BM.Phân tích
II
Thiết bị giảng dạy,văn phòng, thư viện
1
Máy tính để bàn
chiếc
44
Phòng CNTT phân phối
2
Máy tính xách tay
chiếc
22
Phòng CNTT phân phối
3
Máy chiếu
chiếc
15
Phòng CNTT phân phối
4
Máy in laser
chiếc
9
Phòng CNTT phân phối
5
Máy quét chuyên dụng số hóa
chiếc
1
Thư viện
6
Máy quét ảnh màu chuyên dụng
chiếc
1
Thư viện
7
Máy in mạng
chiếc
1
Thư viện
8
Máy in màu
chiếc
1
Thư viện
9
Camera giám sát
chiếc
8
Thư viện
10
Đầu ghi hình camera giám sát, kỹ thuật số
chiếc
1
Thư viện
11
Màn hình LCD 32 inch
chiếc
1
Thư viện
T.Phòng VT & TTB
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
(Đã ký)
DS. Phạm Văn Quyến
Thái Nguyễn Hùng Thu


30-01-2013

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL