DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DỰ ÁN ĐỢT 2

DANH MỤC THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MUA SẮM BẰNG KHOẢN VAY DỰ ÁN ĐỢT 2
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ"

Xem file đính kèm

DMTBADBnguonvayduan(dot2)thong qua HĐKH (8.2013).xlsDMTBADBnguonvayduan(dot2)thong qua HĐKH (8.2013).xls

​​ DMTBvaychuong trinh dot 2(10.2013)Final.xlsDMTBvaychuong trinh dot 2(10.2013)Final.xls


21-02-2014

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL