Danh mục phân phối tài sản cố định 2012

 Căn cứ Biên bản họp HĐKH ĐT trường ngày 11/04/2012;Căn cứ Kết quả đấu thầu mua sắm TCCD năm 2012. Nhà trường có kế hoạch phân phối các TB cho các đơn vị như sau:

DANH MỤC PHÂN PHỐI TSCĐ 2012
Căn cứ Biên bản họp HĐKH ĐT trường ngày 11/04/2012;Căn cứ Kết quả đấu thầu mua sắm TCCD năm 2012. Nhà trường có kế hoạch phân phối các TB cho các đơn vị như sau:
IThiết bị thí nghiệm
STT
Tên thiết bị
Đơn vị
số lg
Đơn vị nhận
1
Cân kỹ thuật điện tử
chiếc
3
Hóa sinh, P.tích (2)
2
Cân phân tích điện tử
chiếc
3
Hóa sinh, P.tích (2)
3
Máy khuấy từ gia nhiệt
chiếc
7
CND(3), P.tích (4)
4
Tủ sấy 100 lít
chiếc
1
CND
5
Máy ly tâm lạnh siêu tốc
chiếc
1
Vi sinh
6
Bơm chân không tuần hoàn nước
chiếc
3
CND (2), Viện CNDP
7
Bếp bảo ôn bình cầu 500ml
chiếc
10
DLiệu (9), Hóa sinh
8
Bếp bảo ôn bình cầu 1 lít
chiếc
4
DHCT(4)
9
Bếp bảo ôn bình cầu 2 lít
chiếc
3
CND(1),DHCT(2)
10
Bể điều nhiệt
chiếc
2
Hóa sinh
11
Máy đo pH
chiếc
1
Hóa sinh
12
Máy quang phổ UV-VIS
chiếc
1
Hóa sinh
13
Máy cất quay chân không
chiếc
1
Viện CNDP
14
Máy điện di ngang trên giấy thạch
chiếc
1
Vi sinh
15
Máy điện di agarose
chiếc
1
Hóa sinh
16
Máy điện di đứng
chiếc
1
Vi sinh
17
Máy dán túi nilon
chiếc
1
DHCT
18
Tủ lạnh bảo quản mẫu khoảng 300 lít
chiếc
2
Dược lực, Hóa sinh
19
TB phản ứng nhiệt độ âm 80 độ
chiếc
1
Hữu cơ
20
Bộ giá trữ lạnh ống Eppendorf
bộ
1
Hóa sinh
21
Máy hút ẩm
chiếc
4
Hóa sinh, DHCT, Thực vật (2)
22
Máy lắc Vortex
chiếc
4
Viện CND, Hóa sinh, VL-HL(2)
23
Máy bao viên mini
chiếc
1
Viện CNDP
24
Máy đánh giá giải phóng thuốc qua màng
chiếc
1
Viện CNDP
Cell đo kiểu đứng 7 ml
chiếc
2
Bào chế
25
Bộ rây phân tích kích thước hạt
bộ
1
Bào chế
26
Buồng triển khai sắc ký tự động
Bộ
2
DHCT, Hóa Dược
27
Hệ thống chụp dữ liệu và phân tích định lượng
Hệ thống
2
DHCT, Hóa Dược
28
Tủ hút
chiếc
1
CN Dược
II
TB và phần mềm thư viện
1
Máy chủ phục vụ hệ thống thư viện điện tử
Chiếc
1
Thư viện
2
Phần mềm thư viện số:
gói
1
Thư viện
Phân hệ tra cứu trực tuyến CSDL Thư viện số.
Phân hệ quản lý bộ sưu tập số.
Phân hệ quản lý.
3
Phần mềm thư viện điện tử libol 6.0 (3 phân hệ):
gói
1
Thư viện
- Tra cứu trực tuyến CSDL
- Phân hệ mượn liên thư viện
- Phân hệ quản trị hệ thống
4
Bộ chương trình xử lý số hóa dữ liệu gồm:
gói
1
Thư viện
Nhận dạng đa ngôn ngữ, nhận dạng tiếng việt
Định dạng dữ liệu đầu ra của quá trình số hóa
Soát lỗi và hỗ trợ hiệu chỉnh DL nhận dạng
5
Tạo lập trang thông tin điện tử thư viện tích hợp với cổng TTĐT trường
gói
1
Thư viện
6
Thiết bị đọc mã vạch
Chiếc
2
Thư viện
7
Thiết bị gom dữ liệu di động
Chiếc
1
Thư viện
8
Máy tính xách tay
Chiếc
5
Thư viện
9
Máy trạm
Chiếc
15
Thư viện
10
Số hóa dữ liệu thư viện(sách, luận án, luận văn, tài liệu tham khảo…)
trang
317,500
Thư viện
11
Mua nguồn học liệu điện tử
gói
1
Thư viện
12
Máy in mã vạch
Chiếc
1
Thư viện
13
Giấy in mã vạch
Cuộn
5
Thư viện
14
Băng mực in mã vạch
Cuộn
5
Thư viện
15
Đào tạo chuyển giao công nghệ
khóa
1
Thư viện
TP. Vật Tư &TTB
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
(Đã ký)
DS. Phạm Văn Quyến
PGS.TS.Nguyễn Đăng Hòa


25-09-2012

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL