DANH MỤC PHÂN BỔ THIẾT BỊ MUA BẰNG NGUỒN VAY VỐN DỰ ÁN ĐỢT 1 DO BQLTW TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

DANH MỤC PHÂN BỔ THIẾT BỊ MUA BẰNG NGUỒN VAY VỐN DỰ ÁN ĐỢT 1 DO BQLTW TỔ CHỨC ĐẤU THẦU
DỰ ÁN " CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ DO ADB TÀI TRỢ"

 Xem file đính kèm
DM TTB giao DH DuocHanoiĐợt1vốn dự án.xlsxDM TTB giao DH DuocHanoiĐợt1vốn dự án.xlsx


20-02-2014

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL