Công khai KQLCNT gói thầu 437 danh mục vật tư hóa chất và DCTN

​​ 624 QĐ-DHN Phê duyệt KQ LCNT gói 1  437 danh mục vật tư hóa chất và DCTN.pdf624 QĐ-DHN Phê duyệt KQ LCNT gói 1 437 danh mục vật tư hóa chất và DCTN.pdf


11-02-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL