Công khai danh mục TTB mua sắm 2023 gói thầu " Thuê bao cơ sở dữ liệu tra cứu online năm 2022 của Trung tâm DI&ADR"

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu " Thuê bao cơ sở dữ liệu tra cứu online năm 2022 của Trung tâm DI&ADR"

Tệp đính kèm:

1091QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT Gói thầu Thuê bao CSDL tra cứu online cho Trung tâm DI ADR.pdf


11-08-2023

9 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL

Bình luận