Danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo do bộ môn dược lực biên soạn

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO DO BỘ MÔN DƯỢC LỰC BIÊN SOẠN


* Sách/giáo trình do Bộ môn chủ biên

1. Dược lý học tập 1, NXB ĐH Dược Hà Nội
2. Dược lý học tập 2, NXB ĐH Dược Hà Nội
3. Thực tập dược lý, NXB ĐH Dược Hà Nội
4. Dược lý học tập 1, NXB Y Học
5. Dược lý học tập 2, NXB Y Học
** Sách/giáo trình Bộ môn tham gia

1. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị tập 1, NXB Y Học
2. Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị tập 2, NXB Y Học
3. Dược thư Quốc gia 2014, NXB Y Học
4. Metodologías Biofarmacéuticas en el Desarrollo de Medicamentos, ISBN: 978-84-16024-16-2, UMH.​


10-06-2015

331 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL