CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐÃ NGHIỆM THU (2018 – 2019)

Minh chứng đi kèm: Quyết định nghiệm thu, biên bản nghiệm thu

Tên giảng viên

Tên đề tài/dự án đã nghiệm thu

Minh chứng

Nguyễn Tứ Sơn

Đánh giá kiến thức và kỹ thuật dùng thuốc hít của người bán thuốc trong tư vấn hen phế quản.


Quyết định 678/QĐ-DHN

Vũ Đình Hoà

Phân tích đặc điểm tăng thanh thải thận trên bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

Quyết định giao đề tài số 579/QĐ-DHN ngày 16/5/2018.

Quyết định nghiệm thu số 474/QĐ-DHN ngày 9/5/2019

DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN (2018 – 2019)

Minh chứng đi kèm: Quyết định phê duyệt đề tài dự án

Tên giảng viên

Tên đề tài/dự án đang thực hiện

Cấp

Minh chứng

Chủ nhiệm: Phạm Thị Thúy Vân

Thành viên: Nguyễn Thị Thảo

Áp dụng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi của thuốc IHI ADE trigger tool tại bệnh viện

Trường

Quyết định 1535/QĐ-DHN ngày 26/12/2018.

Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Hải

Thành viên: Nguyễn Thị Liên Hương

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phân tích thực trạng sử dụng colistin tại một số bệnh viện ở Hà Nội

Trường

Quyết định 408/QĐ-DHN ngày 22 /04/2019.

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Liên Hương

Thành viên: Dương Khánh Linh

Phân tích việc sử dụng phác đồ dự phòng nôn và buồn nôn do hóa trị liệu trên bệnh nhân ung thư

Trường

Quyết định 407/QĐ-DHN ngày 22 /04/2019.

Thành viên: Vũ Đình Hòa

Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều tối ưu cho bệnh nhân lao phổi thất bại và tái phát không đa kháng thuốc ở Việt Nam

Bộ

Quyết định ngày 28/04/2017 số 141/QĐ-KYD

Vũ Đình Hòa

Khảo sát đặc điểm báo cáo ADR và phát hiện tín hiệu thuốc – ADR từ cơ sở dữ liệu cảnh giác dược Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016

Trường


DANH MỤC BÀI BÁO QUỐC TẾ (2018 – 2019)

Minh chứng: bài báo file mềm hoặc file cứng

Tên bài báo

Tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm XB

Số tác giả

Cán bộ

Drug-Induced Anaphylaxis in a Vietnamese Pharmacovigilance Database: Trends and Specific Signals from a Disproportionality Analysis [Epub ahead of print]

Drug Safety

42

5

671-682

2018

11

Vũ Đình Hòa

Adverse events during treatment of multidrug-resistant tuberculosis in Viet nam: a cohort event monitoring study

International Journal of Tuberculosis and Lung disease

11

22

S84

2018

10

Vũ Đình Hòa

Impact of pharmaceutical care in the improvement of medication adherence and quality of life for COPD patients in Vietnam

Respiratory Medicine

14

153

31 - 37

2019

6

Nguyễn Tứ Sơn

Nguyễn Thị Liên Hương
Phạm Thị Thúy Vân

Population pharmacokinetics of meropenem in Vietnamese adult patients

Pharm Sci Asia

45

4

221 - 230

2018

4

Nguyễn Thị Liên Hương

Nguyễn Thị Thu Thủy

Effectiveness of a short training program for community pharmacists to improve knowledge and practice of asthma counselling – A simulated

patient study

Respiratory Medicine

144

2018

50 - 60

2018

7

Nguyễn Tứ Sơn

Nguyễn Thị Liên Hương
Phạm Thị Thúy Vân

Cao Thị Bích Thảo

Pharmacists' training to improve inhaler technique of patients with COPD in Vietnam

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis

11

13

1863 - 1872

2018

6

Nguyễn Tứ Sơn

Nguyễn Thị Liên Hương
Phạm Thị Thúy Vân

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC (2018 – 2019)

Minh chứng: bài báo file mềm hoặc file cứng

Tên bài báo

Tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm XB

Số tác giả

Cán bộ

Phân tích tính hợp lý trong việc lựa chọn doripenem điều trị viêm phổi bệnh viện tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

Tạp chí Dược học

6

518

8-13

2019

9

Vũ Đình Hòa

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh

trên bệnh nhân viêm phổi bệnh viện/viêm phổi thở máy điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Dược học

7

507

8-14

2018

5

Vũ Đình Hòa

Biến cố kéo dài khoảng
QTcF ở bệnh nhân sử dụng phác đồ có bedaquilin trong Chương trình Chống lao Quốc gia

Dược học

501

72-76

2018

9

Vũ Đình Hòa

Biến cố trên thận và trên thính giác trong điều trị lao đa kháng ghi nhận qua hoạt động giám sát tích cực tại Việt Nam

Dược học

511

11-15

2018

7

Vũ Đình Hòa

Phân tích đặc điểm sử dụng thuốc kháng nấm tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2012-2016

Dược học

513

9-13

2019

12

Vũ Đình Hòa

Giám sát phản ứng có hại của thuốc ARV trên bệnh nhi tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS giai đoạn 2013-201

Dược học

2

514

2019

9

Vũ Đình Hòa

Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam

Nghiên cứu Dược và thông tin thuốc

5

17-24

2018

6

Vũ Đình Hòa

Phân tích kết quả giám sát nồng độ ciclosporin và độc tính thận trên bệnh nhân ghép tế bào gốc đồng loài tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Dược học

516

3-8

2019

5

Vũ Đình Hòa

Đánh giá hiệu quả can thiệp của chương trình quản lý kháng sinh với fosfomycin truyền tĩnh mạch tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Dược học

517

14-18

2019

9

Vũ Đình Hòa

Cung cấp kháng sinh không có đơn tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên thế giới: tổng quan hệ thống và phân tích gộp

2018 - 2019

6

Vũ Đình Hòa

Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai

Khoa học Y Dược – Đại học Quốc gia

34

1

114-119

2018

4

Nguyễn Thành Hải

Khuyến cáo sử dụng thuốc chống rối loạn tâm thần ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan

Tạp chí dược học

59

517

18-22

2019

2

Nguyễn Thành Hải

Triển khai hoạt động của dược sĩ lâm sàng trong quản lý tương tác thuốc bất lợi tiềm tàng tại khoa khám bệnh cán bộ quân đội – bệnh viện trung ương quân đội 108

Y học Việt Nam

477

1

137-143

2019

3

Phạm Thị Thúy Vân

Thẩm định cấu trúc và áp dụng bộ câu hỏi đánh giá hành vi tự chăm sóc (EHFSCB-9) trên bệnh nhân suy tim ngoại trú tại bệnh viện Tim Hà Nội

Y học thực hành

1092 (số 3/2019)

52-55

2019

3

Nguyễn Thị Liên Hương

Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân điều trị ung thư dạ dày tại bệnh viện trung ương quân đội 108

Y học Việt Nam

2019

3

Nguyễn Thị Liên Hương

DANH MỤC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

(cấp trường, trong nước, quốc tế)

Tên báo cáo

Tên Hội nghị

Hội nghị (trong nước/quốc tế/cấp trường)

Cán bộ

Tầm soát biến cố bất lợi thông qua kết quả xét nghiệm

Hội nghị Hội Dược Bệnh viện HN

Trong nước

Vũ Đình Hoà

Pharmacoepidemiology methods: application to pharmacvigilance in Vietnam

Hội thảo song phương Việt Nam - Đài Loan

Trong nước

Vũ Đình Hoà

Ứng dụng PK/PD trong sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân ICU

Hội nghị khoa học Hồi sức cấp cứu và chống độc khu vực miền Trung năm 2018

Trong nước

Vũ Đình Hoà

Preventable adverse Drug reaction in pharmacovigilance database = Tính phòng tránh được của các ADR - tín hiệu cần được quan tâm khai thác trong quy trình Cảnh giác Dược.

Hội nghị Thường niên Các trung tâm cảnh giác Dược, Geneva Thuỵ Sĩ

Quốc tế

Vũ Đình Hoà

Adverse effects during the treatment of MDR-TB in Viet Nam: a cohort event monitoring

Hội nghị Tổ chức Bài lao quốc thế, the UNION, Den Haag, Hà Lan

Quốc tế

Vũ Đình Hoà

Determination of optimal dosing and maintenance doses for continuous infusion of vancomycin in critically ill patients: population pharmacokinetic modelling and simulation

Hội nghị Vi sinh lâm sàng và các bệnh nhiễm khuẩn châu Âu (ECCMID 29), Amsterdam Hà Lan

Quốc tế

Vũ Đình Hoà

Áp dụng bộ công cụ phát hiện biến cố bất lợi của thuốc (ADE Trigger Tool tại bệnh viện Hữu Nghị

Hội nghị Dược bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh mở rộng

Trong nước

Nguyễn Thị Thảo

Implementing Clinical Pharmacy activities in Huu Nghi Hospital - A model of University - Hospital Co-operation.

Vietnam-Taiwan Bilateral Conference

Quốc tế / cấp trường

Phạm Thị Thúy Vân

Áp dụng thang điểm của Pháp trong đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại của thuốc trên các cơ sở dữ liệu

Hội nghị Khoa học Dược bệnh viện Hà Nội mở rộng lần thứ 6 - năm 2018

Trong nước

ThS. Dương Khánh Linh

Dược lâm sàng bệnh viện – Thực trạng triển khai và đào tạo đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp

Hội nghị Dược lâm sàng Vinmec lần thứ 1 – Hướng tới thực hành Dược lâm sàng theo mô hình chuẩn quốc tế

Trong nước

Nguyễn Thị Liên Hương

Kết quả khảo sát hoạt động Dược lâm sàng tại các bệnh viện Việt Nam

Hội nghị Dược bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh mở rộng

Trong nước

Nguyễn Thị Liên Hương

Báo cáo kết quả khảo sát việc triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại các bệnh viện trong toàn quốc

Hội thảo tham vấn các bên liên quan về chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại Việt Nam – tổ chức bởi Cục quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế kết hợp với OUCRU và WHO

Trong nước

Nguyễn Thị Liên Hương

Các báo cáo hội nghị hội thảo quốc tế (vd: FCB)

 ​


05-08-2021

58 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL