CÔNG BỐ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2017 - 2018

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG, NGOÀI NƯỚC 

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tên bài báo

Tạp chí

Tập

Số

Trang

Năm XB

Số tác giả

Cán bộ

Bedaquiline resistance: Its

emergence, mechanism and

prevention.

Clinical

Infectious

Diseases

66

10

1625-

1630

2017

6

Vũ Đình Hòa

Adverse events during

treatment of multidrug-resistant

tuberculosis in vietnam: a

cohort event monitoring study

ASEAN

PharmNET 2

Proceeding

2017

11

Vũ Đình Hòa

Population Pharmacokinetic of

imipenem on Burns patients

ASEAN

PharmNET 2

Proceeding

2017

8

Vũ Đình Hòa

Applying the 2015 Updated Beers Criteria to Assess Potentially Inappropriate Medications in Elderly Patients at Discharge: A Geriatric Hospital-Based Study

ASEAN

PharmNET 2

Proceeding

2017

4

Phạm Thị Thúy Vân

Đồng Thị Xuân Phương

Common technique errors in patients when using insulin pen

ASEAN

PharmNET 2

Proceeding

2017

4

Phạm Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ceftriaxone Usage in Neonates in a Hospital of Obstetrics and Gynecology

ASEAN

PharmNET 2

Proceeding

2017

4

Phạm Thị Thúy Vân

Cao Thị Bích Thảo

Hospital clinical pharmacy services in Vietnam

International Journal of Clinical Pharmacy

DOI: 10.1007/s11096-018-0633-9

40(5)

2018

2017

8

Trịnh Trung Hiếu

Nguyễn Thị Liên Hương

Phạm Thị Thúy Vân

Lê Bá Hải

Đồng Thị Xuân Phương

Cao Thị Bích Thảo

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phân tích khả năng đạt nồng độ

thuốc đích trên bệnh nhân hồi

sức tích cực sử dụng phác đồ

vancomycin truyền tĩnh mạch

liên tục, hiệu chỉnh liều dựa trên giám sát nồng độ thuốc

Tạp chí Y học Việt Nam

1

34-38

2017

10

Vũ Đình Hòa

Đánh giá sử dụng thuốc ARV

điều trị bệnh nhân nhi nhiễm

HIV tại một số phòng khám

ngoại trú HIV/AIDS ở Việt

Nam ( 2013-2015)

Tạo chí Truyền nhiễm Việt Nam

20

4

69-75

2017

10

Vũ Đình Hòa

Tầm soát biến cố tăng kali máu

liên quan đến thuốc thông qua

kết quả xét nghiệm cận lâm

sàng tại Bệnh viện Hữu Nghị

Tạp chí Y học Việt Nam

464

3

130-137

2018

6

Vũ Đình Hòa

Dược động học quần thể của

vancomycin truyền tĩnh mạch

liên tục trên bệnh nhân hồi sức

tích cực

Tạp chí Y học lâm sàng

101

90-96

2018

6

Vũ Đình Hòa

Tăng thanh thải thận trên bệnh

nhân điều trị tại Khoa Hồi sức

tích cực

Tạp chí Y học lâm sàng

101

81-89

2018

8

Vũ Đình Hòa

Phân tích việc sử dụng colistin tại Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa Bệnh viện Việt Đức (bổ sung thêm so với BC trong Thanh tra đào tạo)

Tạp chí dược học

4

504

58

2018

3

Vũ Đình Hòa

Tầm soát tổn thương gan do hóa chất ở bệnh nhân bệnh máu ác tính tại Viện Huyết học – Truyền máu trung ương

(bổ sung thêm so với BC trong Thanh tra đào tạo)

Tạp chí Y học Thực hành

1069

4

11-16

2018

7

Vũ Đình Hòa

Nguy cơ gặp bệnh thận trên bệnh nhân sử dụng thuốc cản quang trong chẩn đoán hình ảnh: nghiên cứu thuần tập ghép cặp theo điểm xác suất

Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc

2

2-6

2018

5

Vũ Đình Hòa

Xác định các vấn đề liên quan đến kê đơn thuốc tại khoa Ung bướu bệnh viện Vinmec Time city

Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc

4

8

23-26

2017

3

Nguyễn Thị Liên Hương

Xác định vấn đề liên quan đến thuốc (DRPs) trong quá trình kê đơn tại khoa Hồi sức tích cực nội và chống độc của một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc

6

8

2-7

2017

5

Nguyễn Thị Liên Hương

Đánh giá sự tuân thủ dùng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý tại khoa Khám bệnh Cán bộ cấp cao - bệnh viện Trung Ương Quân đội 108

Tạp chí Y dược lâm sàng 108

11

12

433-439

2017

4

Nguyễn Thị Liên Hương

 Đánh giá việc lựa chọn kháng sinh ban đầu trên bệnh nhi nội trú mắc viêm phổi cộng đồng tại Bệnh viện Nhi Trung Ương

Tạp chí Dược học

4

2-6

2018

4

Nguyễn Thị Liên Hương

Áp dụng bộ tiêu chuẩn Beers và STOPP trong sàng lọc các thuốc có khả năng không phù hợp trên đơn thuốc xuất viện của bệnh nhân cao tuổi tại một bệnh viện tuyến Trung ương

Tạp chí Dược học

497

9

2-4

2017

3

Phạm Thị Thúy Vân

Đánh giá kỹ thuật sử dụng bút tiêm insulin và tác dụng không mong muốn của insulin trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại một bệnh viện tuyến huyện

Tạp chí Dược học

497

9

11-14

2017

2

Phạm Thị Thúy Vân

Phân tích tình hình sử dụng và tác dụng không mong muốn của sorafenib trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai

Tạp chí Dược học

499

11

13-17

2017

3

Phạm Thị Thúy Vân

Tác động của các can thiệp dược lâm sàng trên kê đơn kháng sinh nhóm carbapenem tại một bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh

Tạp chí Dược học

499

11

35-39

2017

2

Phạm Thị Thúy Vân

Phân tích tình hình sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân thở máy

Tạp chí Dược học

499

11

62-64,87

2017

3

Phạm Thị Thúy Vân

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm NA/MG HCA lên các chỉ số sinh hóa và mô bệnh học

Tạp chí Y Dược học Cổ truyền Quân sự

7

2

17-24

2017

6

Nguyễn Thành Hải

Tác dụng giảm cân, điều trị rối loạn lipid máu của muối Na/Mg HCA trên thực nghiệm

Tạp chí Y Dược học quân sự

42

1

20-26

2017

4

Nguyễn Thành Hải

Khảo sát các biến cố bất lợi trên bệnh nhân ung thư vú điều trị hóa chất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ

Tạp chí Y Dược học quân sự

42

6

134-141

2017

2

Nguyễn Thành Hải

The therapeutic role 5-HT2A receptor in depression and effect of escitalopram on the firing rate of 5-HT neurons in the central nervous system

Tạp chí Y Dược học quân sự

42

7

2017

2

Nguyễn Thành Hải

Khảo sát kiến thức và tư vấn cách sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 có dạng bào chế đặc biệt tại khoa Nội tiết - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược

33

2

86-93

2017

5

Nguyễn Thành Hải

Nghiên cứu tác dụng của ketamin thông qua nồng độ serotonin trong vỏ não chuột thực nghiệm

Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc

2018

2

Nguyễn Thành Hải

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ dùng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Tim Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc

2018

2

Nguyễn Thành Hải

Khảo sát biến cố hạ đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú tại Bệnh viện E

2018

6

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

DANH SÁCH BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

NĂM HỌC 2017 - 2018

Tên báo cáo khoa học

Tên hội nghị, hội thảo

Hình thức

Năm

Cán bộ

Anaphylactic reaction of Alpha Chymotrypsin

40th Annual Meeting of Representatives of National Pharmacovigilance Centres Particpating in the WHO Programme for International Drug Monitoring – Uganda

Oral

2017

Vũ Đình Hòa

Pharmacist’s training to improve inhaler technique of COPD patients

ASEAN

PharmNET 2

Oral

2017

Nguyễn Tứ Sơn

Population pharmacokinetics of meropenem
in vietnamese adult patients

ASEAN

PharmNET 2

Oral

2017

Nguyễn Thị Liên Hương

Nguyễn Thị Thu Thủy

Adverse events during

treatment of multidrug-resistant

tuberculosis in vietnam: a

cohort event monitoring study

ASEAN

PharmNET 2

Poster

2017

Vũ Đình Hòa

Population Pharmacokinetic of

imipenem on Burns patients

ASEAN

PharmNET 2

Oral

2017

Vũ Đình Hòa

Applying the 2015 Updated Beers Criteria to Assess Potentially Inappropriate Medications in Elderly Patients at Discharge: A Geriatric Hospital-Based Study

ASEAN

PharmNET 2

Poster

2017

Phạm Thị Thúy Vân

Đồng Thị Xuân Phương

Common technique errors in patients when using insulin pen

ASEAN

PharmNET 2

Oral

2017

Phạm Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ceftriaxone Usage in Neonates in a Hospital of Obstetrics and Gynecology

ASEAN

PharmNET 2

Oral

2017

Phạm Thị Thúy Vân

Cao Thị Bích Thảo

Xác định tần suất và các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi trên bệnh nhân sử dụng phác đồ lao kháng đa thuốc trong chương trình chống lao Quốc gia

Hội nghị khoa học bệnh Phổi toàn quốc lần thứ 7 "Quản lý tốt bệnh phổi để chấm dứt bệnh lao"

Oral

2017

Vũ Đình Hòa

ADR phòng tránh được và sai sót liên quan đến thuốc, Kinh nghiệm tại một số bệnh viện ở Việt Nam

Hội nghị Dược lâm sàng Bạch Mai 2018

Oral

2018

Vũ Đình Hòa

Tầm soát biến cố bất lợi thông qua kết quả xét nghiệm

Hội thảo khoa học về Cảnh giác dược, Trung tâm DI&ADR khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy

Oral

2017

Vũ Đình Hòa

Xây dựng mô hình dược động học quần thể của kháng sinh meropenem trên các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral

2018

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Liên Hương

Đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại của thuốc được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral

2018

Dương Khánh Linh

Phân tích việc lựa chọn thuốc trên bệnh nhân mới mắc

đái tháo đường typ 2 được quản lý ngoại trú

tại một số cơ sở khám chữa bệnh khu vực phía bắc

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral

2018

Nguyễn Thị Thảo

Phạm Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Liên Hương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

CÁC BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ ĐƯỢC TÍNH THÊM GIỜ

Xây dựng mô hình dược động học quần thể của kháng sinh meropenem trên các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH: Nguyễn Thị Liên Hương

TG: Nguyễn Thị Thu Thủy. Đinh Đức Thành. Ngô Hữu Hà

Phân tích việc lựa chọn thuốc trên bệnh nhân mới mắc

đái tháo đường typ 2 được quản lý ngoại trú

tại một số cơ sở khám chữa bệnh khu vực phía bắc

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH:Nguyễn Thị Liên Hương

TG: Nguyễn Thị Thảo

Phạm Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phân tích việc tuân thủ dùng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH: Nguyễn Thành Hải

Nhóm TG: Nguyễn Hữu Duy. Đặng Thị Tuyết Nhung. Nguyễn Thị Liên Hương

Biến cố trên thận và trên thính giác ghi nhận từ hoạt động giám sát tích cực trong điều trị lao đa kháng tại Việt Nam

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH: Vũ Đình Hòa. Nguyễn Thị Thủy

TG: Cao Thị Thu Thuyê. Dương Văn Quang

Dược động học quần thể của vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục trên bệnh nhân hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH: Vũ Đình Hòa, Đào Xuân Cơ

TG: Hồ Trọng Toàn. Trần Duy Anh. Đỗ Thị Hồng Gấm

Đánh giá khả năng phòng tránh được của các phản ứng có hại của thuốc được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu báo cáo ADR

Hội nghị khoa học tuổi trẻ, Đại học Dược Hà Nội

Oral, Kỷ yếu

2018

HDKH: Nguyễn Hoàng Anh

TG: Dương Khánh LInh

ĐỀ TÀI CÁC CẤP:

Đề tài cấp trường:

1- Phân tích dược động học imipenem trên bệnh nhân bỏng tại khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc Gia. Đã nghiệm thu.

2- Đánh giá kê đơn trên bệnh nhân cao tuổi bằng tiêu chuẩn Beer và STOPP/START tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đã nghiệm thu.

3 – Đánh giá kiến thức và kỹ thuật dùng thuốc hít của người bán thuốc trong tư vấn hen phế quản. Dự kiến nghiệm thu tháng 06/2018

4- Xây dựng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu đối với vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục. Đã nghiệm thu

Đề tài cấp bộ:

1- Phân tích dược động học - dược lực học để lựa chọn liều tối ưu cho bệnh nhân lao phổi thất bại và tái phát không đa kháng thuốc ở Việt Nam

 ​


05-08-2021

76 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL